01-SEPTEMBER-2020

Van registreren naar regisseren in de wijkteams

Wijkteams Amaris gaan gefaseerd stoppen met de minutenregistratie

Om de regeldruk en registratielast in de wijkverpleging merkbaar te verminderen, is het actieplan ‘(Ont)Regel de zorg’ opgesteld. Dit plan bevat actiepunten waaronder het schrappen van de minutenregistratie. Amaris onderschrijft deze ontwikkelingen en gaat deze binnen de wijkverpleging realiseren.

Bij het project minutenregistratie staan de volgende vier uitgangspunten centraal: 
- Regeldruk en registratielast in de wijkverpleging verminderen door te werken
  volgens het principe ‘Zorgplan = realisatie’.  
- De onderbouwing van de geleverde zorg is zichtbaar in het zorgdossier. 
- Eenvoudige en eenduidige (administratieve) werkprocessen voor het wijkteam,
  ongeacht de financieringsvorm. 
- De wijkteams gaan werken volgens dienstroosters. 

Er wordt in fasen met drie pilots in drie verschillende wijkteams gestart. Het betreft het werken via dienstrooster en het stoppen van het bijhouden van minuten in MijnCaress. Er wordt na een maand ‘schaduwdraaien’ gekeken en vergeleken wat de best werkende pilot is en deze zal als uitrol en onderlegger fungeren voor de andere teams. Uiteindelijk gaan alle wijkteams werken volgens dienstrooster, dat zal zeker een verlichting zijn in de registratielast. Op deze manier is er meer tijd voor kwaliteit van zorg, kan er meer gericht worden op doelmatige zorgplannen en het begeleiden van leerlingen. Verder is het de verwachting dat het een positieve bijdrage heeft aan een gezond werkklimaat, wat het werkplezier verhoogd!

Deze drie teams starten een pilot, te weten:
Wijkteam Bunschoten (1 september)
Wijkteam BEL (1 oktober)   
Wijkteam Naarden (1 november)

Deel deze pagina
Wilt u zorgadvies?
Onze klantadviseurs helpen u graag! 085 - 021 40 40 Stuur een e-mail Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur
<Macro: (,)>
Welkom bij Amaris! Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die deze website met pagina’s meestuurt. Uw browser slaat ze op de harde schijf van uw computer op. Er zijn meerdere soorten cookies voor verschillende doelen. Voor het plaatsen van sommige van deze cookies is toestemming nodig. Meer over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die verzameld worden, uw rechten en hoe u uw toestemming of gegevens kunt wijzigen leest u in ons Cookiebeleid.

Amaris maakt gebruik van cookies
Meer weten, toestemming of gegevens wijzigen? Lees ons Cookiebeleid.