Zuiderheide - Nieuw Zuid

Hilversum | Moderne zorg met eigen regie voor de cliënt

De nieuwbouw van Amaris Zuiderheide maakt deel uit van de woonwijk Nieuw Zuid in zuidwest Hilversum. Een levendige wijk voor jong en oud. In dit nieuwe woongebied komen 200 moderne appartementen verdeeld over vijf woongebouwen. In twee van de vijf gebouwen, Rubina en Alporti, verleent Amaris in de toekomst 24-uurs zorg.

De bouw van Nieuw Zuid verloopt voorspoedig. De appartementen van Rubina komen beschikbaar in april 2019. Alporti wordt opgeleverd in 2021. De bewoners die in aanmerking komen voor Alporti worden tijdelijk gehuisvest in Alba. Alba is gereed in januari 2019.

“Het wonen in Zuiderheide is heel fijn. Iedereen groet elkaar. Alle medewerkers kennen mij van naam.”

Achtergrond

Onze christelijke achtergrond ziet u terug in de manier waarop we met u omgaan. Vier christelijke waarden zijn daarin heel belangrijk, namelijk respect, betrouwbaarheid, betrokkenheid en gedrevenheid.

We bieden niet alleen zorg aan mensen met een protestants-christelijke achtergrond, maar aan iedereen ongeacht religie of levensbeschouwing. Ook in de manier we omgaan met onze medewerkers en vrijwilligers ziet u onze achtergrond terug. Medewerkers en vrijwilligers zijn ons kapitaal en daar zijn we zuinig op!

Zelfstandig wonen in Nieuw Zuid

In de overige drie van de vijf gebouwen Alba (nadat de huidige bewoners van Alba zijn verhuisd naar Alporti), Saphira en Volante komen zelfstandige sociale huurappartementen of huurappartementen in de vrije sector. Wanneer u daar behoefte aan heeft, kunt u gebruik maken van de zorgdiensten van Amaris. Meer informatie over deze zelfstandige sociale huurappartementen of huurappartementen in de vrije sector vindt u op www.nieuwzuidhilversum.nl.

Zuiderheide - Nieuw Zuid Diependaalselaan 337
1215 KG Hilversum
085 - 021 40 40 E-mail ons Routeplanner
Wachttijd op aanvraag
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlAmaris Zuiderheide is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Wanneer u bij ons komt wonen met een WLZ indicatie kunt u kiezen voor de volgende mogelijkheden:

  • Wonen op basis van een ZP waarbij zowel de zorg als het verblijf wordt vergoed vanuit de WLZ.
  • Wonen op basis van een ZP met VPT (Volledig Pakket Thuis) waarbij de zorg wordt vergoed vanuit de WLZ en de cliënt aan Amaris een gebruiksvergoeding betaalt voor het verblijf.

Amaris Zuiderheide biedt wonen, zorg en ondersteuning voor ouderen met dementie of een somatische zorgvraag in de gebouwen Rubina en Alporti in de nieuwe wijk Nieuw Zuid.

Rubina

Rubina bestaat uit 45 2-kamerappartementen en één 1-kamerappartement gebouwd voor permanente bewoning door mensen met fysieke aandoeningen en voor mensen die tijdelijk extra zorg nodig hebben.

In Rubina komt op alle woonetages een gezamenlijke huiskamer en keuken waar mensen samen kunnen eten, elkaar kunnen ontmoeten, TV kunnen kijken of een spelletje kunnen doen.

Voor uw gemak en veiligheid zijn de appartementen voorzien van persoonsalarmering en domotica.

Op de begane grond is een restaurant/ontmoetingsruimte. Dit is een voorziening voor alle bewoners van Nieuw Zuid. Hier kunt u als bewoner van een appartement van Nieuw Zuid of van de wijk terecht. Naast uw eigen woonkamer is dit een plek waar u mensen kunt ontvangen of ontmoeten, kunt eten of kunt deelnemen aan activiteiten. Het restaurant/ontmoetingsruimte is een wijkvoorziening voor alle mensen in Nieuw Zuid.

Ook komt er op de begane grond een dagbesteding. Dagbesteding zorgt voor ontwikkeling of voorkomt achteruitgang, zorgt voor een betere structuur, goed dag-/nachtritme, minder eenzaamheid en meer sociale contacten. Dagbesteding heeft niet alleen effect op cliënten, maar ook voor mensen in hun omgeving (de mantelzorger). Door dagstructuur, begeleiding en sociale contacten kan dagbesteding u helpen om langer thuis te blijven wonen.

Alporti

Alporti biedt 44 appartementen voor ouderen met dementie. In Alporti komen vijf groepswoningen voor ouderen met dementie. In zo’n groepswoning heeft u uw eigen kamer en deelt u de woonkamer en keuken met acht of negen andere bewoners (kleinschalig wonen). Er is structuur en veiligheid en u houdt met de andere bewoners een huishouden draaiende. Samen koken, eten en andere dagelijkse activiteiten. De zorg bestaat onder andere uit begeleiding, verzorging en behandeling.

Voor de bewoners van de appartementen in dit gebouw zijn er op alle etages gezamenlijke huiskamers en keukens. Hier kunt u samen met andere bewoners koken en eten, televisie kijken of een spelletje doen.

Appartement in Rubina en Alporti

  • ongeveer 60 m2
  • Woonkamer
  • apart slaapgedeelte
  • keukenblok
  • eigen badkamer met douche, wastafel en toilet
  • domotica mogelijk bij valrisico
Zuiderheide - Nieuw Zuid Diependaalselaan 337
1215 KG Hilversum
085 - 021 40 40 E-mail ons Routeplanner
Wachttijd op aanvraag
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlAmaris Zuiderheide is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Voor een woning in Rubina en Alporti dient u te beschikken over een verblijfsindicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een zorgzwaartepakket (ZZP) beschrijft welke ondersteuning of zorg iemand nodig heeft die niet zelfstandig kan wonen.

U kunt in Rubina terecht met een Zorgprofiel (ZP) 6 of 8 met behandeling.

In Alporti kunt u wonen met een Zorgprofiel (ZP) 5 en 7 met of zonder BOPZ en met behandeling.

Kleinschalig wonen

Zowel in Rubina als in Alporti werken we volgens het principe kleinschalige wonen. Bij kleinschalig wonen wordt er een vertrouwde, veilige en comfortabele woonomgeving gecreëerd, zodat u zich snel thuis voelt. U heeft een eigen vertrouwde kamer die met uw eigen ‘spullen’ kan worden ingericht, maar er is veel ruimte voor sociaal contact met andere bewoners. Samen met de andere bewoners heeft u de beschikking over een huiskamer. Alles in de woning is erop gericht om een gewoon huishouden te voeren. U wordt ondersteund bij het zoveel mogelijk regie houden over uw eigen leven. U wordt betrokken bij en kan naar eigen kunnen en in eigen tempo meedoen aan dagelijkse activiteiten. Wie dat wil en kan, helpt mee met koken, boodschappen doen, of neemt deel aan een activiteit in de woning georganiseerd door de welzijnsmedewerker.

Zorg op maat

Uw vrijheid staat bij ons hoog in het vaandel. Ons uitgangspunt is altijd: geen beperking in uw vrijheid, tenzij. Als dat aan de orde is, dan wordt altijd gezocht naar een best passende oplossing. U en uw mantelzorger/familie worden samen betrokken in het zoeken naar deze oplossing. Elkaar leren kennen en in gesprek zijn en blijven is daarbij een vanzelfsprekende voorwaarde.

Zuiderheide - Nieuw Zuid Diependaalselaan 337
1215 KG Hilversum
085 - 021 40 40 E-mail ons Routeplanner
Wachttijd op aanvraag
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlAmaris Zuiderheide is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Ontmoetingsruimte voor welzijn en comfort

In Rubina wordt op de begane grond (in de zogenaamde plint) van het gebouw een restaurant/ontmoetingsruimte ingericht. Hier kunt u als bewoner van een appartement van Nieuw Zuid of van de wijk terecht. Naast uw eigen woonkamer is dit een plek waar u mensen kunt ontvangen en ontmoeten. Ook kunt u hier met uw familie, medebewoners en gelijkgestemden activiteiten organiseren. U kunt er een film kijken, een lezing of vergadering bijwonen, een boek halen uit de boekenwand, en zelfs een huiskameroptreden of een goed toneelstuk bijwonen. U kunt uw eigen gang gaan in een vertrouwde omgeving waar zorg nabij is.

In het restaurant/ontmoetingsruimte is elke dag iemand aanwezig. Deze persoon zorgt voor een kop koffie, een drankje of een heerlijke maaltijd.

 

Zuiderheide - Nieuw Zuid Diependaalselaan 337
1215 KG Hilversum
085 - 021 40 40 E-mail ons Routeplanner
Wachttijd op aanvraag
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlAmaris Zuiderheide is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

Opleverdata

In januari 2019 wordt Alba opgeleverd. Alba wordt tijdelijk bewoond door de bewoners van Alporti. De appartementen in Rubina komen beschikbaar in april 2019. Alporti is gereed in 2021.

De cliëntenraad

De cliëntenraad van Amaris Zuiderheide komt op voor de belangen van alle cliënten. Zij ziet toe op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw A. (Annet) Maatman, 035 – 533 89 98 of 06 – 281 355 44 of zuiderheide@amaris.nl.

De identiteitscommissie

Amaris Zuiderheide heeft een identiteitscommissie die het unieke karakter en de eigenheid van Amaris Zuiderheide bewaakt. De identiteitscommissie bestaat uit medewerkers van de diverse gebouwen en de geestelijk verzorger. Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw A. (Anja) Diepstraten, Regiomanager Gooi Zuid, 035 - 624 04 58 of a.diepstraten@amaris.nl. Meer lezen over de wijze waarop de identiteitscommissie vorm geeft aan het uitdragen van de identiteit van Zuiderheide leest u in bijgaand document.

Sociale kaart Hilversum

Wilt u meer weten over de voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn in de regio Hilversum-Loosdrecht? Bekijk dan de Sociale kaart.

Wat kost een woning met zorg bij Amaris?

De kosten van wonen in een woning met 24 uurs zorg worden vergoed vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). In veel van onze zorglocaties kunt u uw Wlz indicatie verzilveren in wonen op basis van een Zorgprofiel (ZP) of in wonen op basis van een Volledig Pakket Thuis (VPT). Wat u kiest hangt af van wat het beste bij uw situatie past.

Wonen op basis van een ZP 
Bij wonen op basis van een ZP wordt zowel het gebruik van de woning als de zorg vergoed uit de Wlz. Hiervoor betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. Hoe hoog deze eigen bijdrage is, is afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen.

Wonen op basis van een VPT 
Bij wonen op basis van een VPT betaalt u een gebruiksvergoeding voor de woning en vergoedt de Wlz het zorgdeel. Het voordeel hiervan is dat u een lagere eigen bijdrage betaalt aan het CAK. Dit is financieel aantrekkelijker wanneer u een hoog inkomen ontvangt of u beschikt over veel eigen vermogen.

Maak een goede afweging voor het wonen op basis van ZP of op basis van VPT 
Om een juiste afweging te maken kunt u een indicatie van de eigen bijdrage berekenen op de website van het CAK. Vergelijk dan bij beide varianten wat uw eigen bijdrage wordt en tel daar in het geval van wonen met VPT de gebruiksvergoeding voor de woning bij op. Met deze informatie kunt u beslissen welke variant voor u het gunstigst is.

Let op: Welke vorm van wonen u ook kiest, de zorg blijft gelijk.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de klantadviseurs van het Amaris Klantcentrum via 085-021 40 40. Het Klantcentrum is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur. Onze klantadviseurs helpen u graag verder.

 

Hoe regel ik wonen bij Amaris?

Woning met zorg? Gemakkelijk regelen

 

Zuiderheide - Nieuw Zuid Diependaalselaan 337
1215 KG Hilversum
085 - 021 40 40 E-mail ons Routeplanner
Wachttijd op aanvraag
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlAmaris Zuiderheide is gewaardeerd op ZorgkaartNederland. Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering
Wilt u zorgadvies?
Onze klantadviseurs helpen u graag! 085 - 021 40 40 Stuur een e-mail Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.30 uur
Welkom bij Amaris! Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die deze website met pagina’s meestuurt. Uw browser slaat ze op de harde schijf van uw computer op. Er zijn meerdere soorten cookies voor verschillende doelen. Voor het plaatsen van sommige van deze cookies is toestemming nodig. Meer over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die verzameld worden, uw rechten en hoe u uw toestemming of gegevens kunt wijzigen leest u in ons Cookiebeleid.

Amaris maakt gebruik van cookies
Meer weten, toestemming of gegevens wijzigen? Lees ons Cookiebeleid.