Veelgestelde vragen

Ga direct naar

1.Zorg en hulp thuis

 • Met wie neem ik contact op als ik zorg wil regelen?
  Wilt u huishoudelijke hulp, individuele begeleiding of dagbesteding afnemen? Dan heeft u een beschikking nodig van het WMO-loket van uw gemeente. Hier leest u meer over op www.regelhulp.nl. Voor het ontvangen van wijkverpleging, waaronder nachtzorg, heeft u een indicatie nodig van een wijkverpleegkundige. Neem contact op met een van onze klantadviseurs voor het maken van een afspraak met een Amaris wijkverpleegkundige. U kunt ook direct contact opnemen met één van onze klantadviseurs. Zij helpen u graag bij het aanvragen van uw indicatie.
 • Waar kan ik thuiszorg/huishoudelijke hulp van Amaris krijgen?
  De kleinschalige wijkteams van Amaris bieden zorg aan huis in de volgende plaatsen: Amersfoort, Ankeveen, Baarn, Blaricum, Bunschoten, Bussum, Eemnes, 's Graveland, Hilversum, Hoevelaken, Huizen, Kortenhoef, Laren, Loosdrecht, Muiden, Muiderberg, Naarden, Nederhorst den Berg, Nijkerk, Soest, Spakenburg en Weesp.
 • Hoe kan ik huishoudelijke hulp of thuiszorg aanvragen?
  Voor het ontvangen van wijkverpleging heeft u een indicatie nodig van een wijkverpleegkundige. Neem contact op met onze klantadviseurs voor het aanvragen van deze indicatie. Voor huishoudelijke hulp kunt u een beschikking aanvragen bij het WMO-loket van uw gemeente. Lees hier meer over op www.regelhulp.nl. Als u hulp wilt ontvangen bij het aanvragen van uw indicatie kunt u contact opnemen met één van onze klantadviseurs.
 • Wat is het verschil tussen thuiszorg en huishoudelijke hulp?
  Onder thuiszorg valt wijkverpleging. Deze zorg wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering. U moet hiervoor een indicatie aanvragen via de wijkverpleegkundige. Onder huishoudelijke hulp valt het schoonmaken van uw huis en andere hulp, waardoor u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen. Voor huishoudelijke hulp kunt u terecht bij uw gemeente. U heeft hiervoor een beschikking nodig. U kunt deze beschikking aanvragen bij het WMO-loket van uw gemeente.

2.Wonen met zorg

 • Hoe vraag ik een woning met zorg aan?
  Als u zich wilt aanmelden voor een zorglocatie heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze voorzieningen vallen onder de zogenaamde Wlz-zorg. U kunt zelf een indicatie aanvragen op de website van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In het aanvraagformulier kunt u aangeven bij welke zorglocatie u wilt wonen. Voor wonen in een seniorenwoning is een indicatie (Wmo, wijkverpleging of Wlz) niet verplicht, maar met indicatie heeft u wel voorrang. Het aanmelden verloopt via Woningnet. Voor hulp bij het aanvragen van uw indicatie neemt u contact op met ons Klantcentrum. De klantadviseur helpt u met het aanvragen van uw indicatie en bekijkt of er ruimte is op de door u gewenste locatie.
 • Welke woning past bij mijn zorgvraag?
  Heeft u al een indicatie en wilt u graag weten welke woning van Amaris daar bij past? Kijk dan op bij het product Woning met zorg voor alle woningen en de bijbehorende zorgprofielen.
 • Wat betekent BOPZ?
  Een BOPZ-indicatie is bedoeld voor ouderen met ernstige psychogeriatrische problemen zoals dwaalgedrag en agressie. In zorglocaties die onder de BOPZ-wet vallen mogen ouderen in een beschermde (afgesloten) omgeving wonen.
 • Wat betekent een zorgprofiel met / zonder behandeling?
  Bij een zorgprofiel of indicatie zonder behandeling blijft de eigen huisarts de behandelende arts van de cliënt. Bij een zorgprofiel of indicatie met behandeling wordt de specialist oudergeneeskunde van Amaris de behandelend arts van de cliënt. Er is dan sprake van een multidisciplinair team waarin behandelaren zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, diëtiste of logopediste samenwerken aan de behandeling.
 • Kan ik als omwonende van een zorglocatie meedoen met activiteiten?
  U bent van harte welkom om deel te nemen aan activiteiten in onze zorglocaties. Als omwonende betaalt u een bijdrage voor het deelnemen aan activiteiten. Hoe de betaling is geregeld, wisselt per locatie. Soms koopt u een strippenkaart en soms betaalt u per activiteit. Ook kunt u tegen betaling gebruikmaken van een aantal voorzieningen, zoals het restaurant of de klussendienst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de locatie in uw buurt.

3.Kosten en vergoedingen

 • Wat kost wonen bij Amaris?
  De kosten van wonen in een woning met 24-uurs zorg worden vergoed vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). In veel van onze zorglocaties kunt u uw Wlz indicatie verzilveren in een VPT (Volledig Pakket Thuis) of ZZP, afhankelijk van wat het beste past bij uw situatie. Bij een VPT betaalt u zelf de huur voor de woning en wordt het zorgdeel vergoed uit de Wlz. Bij een ZZP worden zowel de huur als de zorg vergoed uit de Wlz. Bij een indicatie vanuit de Wlz betaalt u wel een eigen bijdrage. Hoe hoog deze bijdrage is, hangt af van uw inkomen en wordt berekend door het CAK. Een indicatie van de eigen bijdrage kunt u berekenen op de website van het CAK, www.hetcak.nl. Voor het wonen in een seniorenwoning betaalt u huur. De woningen zijn vrije sector huurwoningen of sociale huurwoningen. Wilt u graag weten wat de actuele kosten zijn? Kijkt u dan bij de seniorenwoning van uw keuze. U kunt afhankelijk van uw persoonlijke situatie in aanmerking komen voor een huurtoeslag . Vindt u het moeilijk om te bepalen wat voor u de beste keuze is om te wonen bij Amaris? Neem dan contact op met het Klantcentrum. Wij helpen u graag
 • Wat kost thuiszorg/huishoudelijke hulp?
  Wijkverpleging zit in het basispakket van de zorgverzekering. Iedereen betaalt hiervoor via de maandelijkse premie aan de zorgverzekeraar. Voor wijkverpleging geldt géén eigen risico en meestal geen eigen bijdrage. Meer informatie kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar. Voor huishoudelijke hulp betaalt u verplicht een eigen bijdrage. Uw gemeente bepaalt of u recht hebt op huishoudelijke hulp uit de Wmo. En wat u daarvoor moet betalen.

4.Dementie

 • Wat zijn de symptomen van dementie?
  Deze symptomen kunnen wijzen op dementie: vergeetachtigheid, niets lukt meer, verdwalen in plaats en tijd, taalproblemen, spullen kwijtraken, verminderd beoordelingsvermogen, terugtrekken uit sociale activiteiten, verandering in karakter, onrust, visuele problemen.
 • Wat is het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie?
  Vergeetachtigheid en dementie zijn niet hetzelfde. Vergeetachtigheid is een onschuldig verschijnsel waarbij iemand tijdelijk iets niet kan herinneren. Bij dementie is het alsof oude informatie voorgoed is verdwenen.
 • Is de ziekte van Alzheimer dementie?
  Ja. Er zijn verschillende soorten dementie. De ziekte van Alzheimer is de bekendste en meest voorkomende vorm. Alzheimer begint met problemen met het geheugen. Naarmate de ziekte vordert, ontstaat steeds meer afhankelijkheid.
 • Is dementie te genezen?
  Dementie is helaas niet te genezen. Behandeling is wél mogelijk. Bijvoorbeeld met medicijnen, die de ziekte een beetje remmen en symptomen bestrijden. Soms verbetert de concentratie door medicijnen, maar nooit het geheugen.
 • Wat is de oorzaak van dementie?
  Dat weet men helaas nog niet. Er zijn wel verbanden gevonden bijvoorbeeld tussen erfelijkheid en suikerziekte en de kans op dementie, maar waarom dementie ontstaat is niet bekend.
 • Ga je uiteindelijk dood van dementie?
  Nee, dementie is nooit de doodsoorzaak, maar bijvoorbeeld een beroerte of hartfalen.

5.Palliatieve zorg

 • Voor wie is palliatieve zorg bedoeld?
  Palliatieve zorg is voor mensen die niet meer kunnen genezen van een ziekte, en hun naasten.
 • Wanneer wordt palliatieve zorg verleend?
  We verlenen palliatieve zorg zodra behandelingen die op genezing gericht zijn niet of niet meer genoeg helpen. Afhankelijk van de situatie kan palliatieve zorg dagen, weken, maanden of zelfs jaren nodig zijn.
 • Bij wie kan ik terecht voor palliatieve zorg?
  Wanneer u thuis woont dan is uw huisarts de eerstaangewezen persoon waar u terecht kunt met uw vragen. De huisarts begeleidt u in de thuissituatie en in een hospice. Een gesprek met de huisarts en/of specialist kan u en uw naaste inzicht geven in de verwachting van het ziekteverloop. De huisarts kan zo nodig verwijzen naar professionele hulp op deze terreinen. U kunt ook informatie inwinnen bij onze wijkverpleegkundigen of een hospice direct benaderen.
 • Wat is het verschil tussen terminale zorg en palliatieve zorg?
  Er is een groot verschil: de palliatieve fase kan veel langer duren (soms jaren), terwijl de terminale fase vaak kort is. Het doel van palliatieve zorg is dan ook om een goede kwaliteit van leven aan de patiënt te geven over een zo lang mogelijke periode, terwijl bij terminale zorg meer nadruk ligt op laatste levensfase.

6.Revalidatie

 • Hoe lang duurt de revalidatie?
  De duur van uw revalidatie varieert van enkele dagen tot enkele maanden. Na een kleine ingreep bent u bij ons al na een paar behandelingen klaar met uw revalidatie. Maar het kan ook wat langer duren. Uiteraard hangt het tempo waarmee u revalideert mede af van wat u aankunt.
 • Hoe kan ik mij aanmelden voor revalidatie?
  Wilt u revalideren bij Amaris, laat dit dan weten aan uw behandelend arts in het ziekenhuis. U heeft voor uw aanmelding een schriftelijke verwijzing nodig van de medisch specialist van het ziekenhuis waar u opgenomen bent geweest. Daarnaast moet een specialist ouderengeneeskunde of een revalidatiearts aangeven dat u revalidatie nodig heeft voor oudere mensen. Het ziekenhuis meldt u bij ons aan.
 • Worden de kosten van revalidatie vergoed?
  Revalidatie met verblijf valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Uw zorgverzekeraar vergoedt de revalidatiezorg vanuit uw basisverzekering. Wel geldt bij revalideren met verblijf het eigen risico.
 • Kan ik ook bij Amaris revalideren als er sprake is van dementie of delier?
  Mensen met dementie of een delier (o.a. verwardheid) kunnen ook revalideren bij Amaris. Na uw ziekenhuisopname kunt u op de afdeling Hermelijn in Amaris Gooizicht terecht. Afdeling Hermelijn is een ruime, gesloten afdeling, waar u veilig kunt revalideren. Wij zijn opgeleid om mensen met geheugenproblemen te begeleiden.

Niet kunnen vinden wat u zocht? neem contact op

Wilt u zorgadvies?
Onze klantadviseurs helpen u graag! 085 - 021 40 40 Stuur een e-mail Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.30 uur
Welkom bij Amaris! Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die deze website met pagina’s meestuurt. Uw browser slaat ze op de harde schijf van uw computer op. Er zijn meerdere soorten cookies voor verschillende doelen. Voor het plaatsen van sommige van deze cookies is toestemming nodig. Meer over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die verzameld worden, uw rechten en hoe u uw toestemming of gegevens kunt wijzigen leest u in ons Cookiebeleid.

Amaris maakt gebruik van cookies
Meer weten, toestemming of gegevens wijzigen? Lees ons Cookiebeleid.