sluiten

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Op deze pagina leggen wij uit wat Amaris met uw persoonsgegevens doet als u gebruik maakt van onze websites www.amaris.nl, www.werkenbijamaris.nl en https://verwijzers.amaris.nl.  Amaris Zorggroep hecht bijzonder veel waarde aan uw privacy. Dit betekent dat wij met aandacht voor uw gegevens zorgen. We verzamelen wel uw persoonsgegevens, maar we bewaren alleen die persoonlijke informatie die écht nodig is om goede zorgverlening mogelijk te maken. Ook zorgen wij dat deze informatie niet zonder toestemming door derden is in te zien.

Dat is de korte en vereenvoudigde versie van onze privacyverklaring. We verzamelen alleen de informatie die we echt gebruiken en bewaren dit veilig en nooit langer dan nodig. Uw gegevens delen wij nooit zonder toestemming met derden en bij elke (nieuws)brief kunt u zich afmelden.

Hieronder volgt een uitgebreide versie van onze privacyregels. Als u hier vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de heer Mladen Zimonja, Functionaris Gegevensbescherming via privacy@amaris.nl

 

1. Welke gegevens worden verzameld?

Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren is het onvermijdelijk om persoonsgegevens te verwerken. Het gaat hierbij om gegevens van cliënten, verwijzers en sollicitanten. Concreet gaat het om de volgende gegevens:

Websitebezoekers

Graag leggen wij uit wat Amaris met uw gegevens doet als u gebruik maakt van onze websites amaris.nl, werkenbijamaris.nl  en verwijzers.amaris.nl. Lees hiervoor onze cookiestatement.

Cliënten

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Type zorg
 • Indicatie

Verwijzers

 • Type zorg
 • Naam klant
 • Postcode klant
 • Plaats klant
 • Naam huisarts
 • Telefoonnummer huisarts
 • E-mailadres huisarts

Sollicitanten

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Uploaden van cv en motivatiebrief

2. Voor welke doeleinden verwerken wij deze gegevens?

Amaris verwerkt slechts persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van zorg en woondiensten en het selecteren van medewerkers. Het verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk in het kader van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen. Verwerking vindt alleen plaats na toestemming van betrokkene. De toestemming blijkt uit het feit dat betrokkenen zelf de gegevens hebben ingevuld en/of ge-upload.

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Ons uitgangspunt is dat wij uw persoonsgegevens niet met derden delen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij kunnen uw persoonsgegevens aan derden verstrekken om te voldoen aan wet- en regelgeving of in het kader van juridische procedures.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan externe dienstverleners die wij inschakelen en die op onze instructie en onder onze verantwoordelijkheid uw persoonsgegevens verwerken. In dergelijke gevallen blijven uw persoonsgegevens onder de zeggenschap van Amaris. In overeenstemming met onze wettelijke verplichting, sluiten wij met deze externe dienstverleners een verwerkersovereenkomst. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen.

Verwerking persoonsgegevens bij samenwerking

Amaris werkt samen met andere zorgorganisaties om de continuïteit van zorgverlening in bepaalde regio’s te kunnen garanderen. Zo kan het voorkomen dat Amaris aan een andere zorgaanbieder vraagt om een deel van de zorgverlening over te nemen, of vragen andere zorgorganisaties aan Amaris om een deel van de zorgverlening over te nemen. Dit gebeurt veelal vanuit regionale samenwerkingsverbanden. Een voorbeeld hiervan is regionale samenwerking op het gebied van nachtzorg, maar ook andere samenwerkingsvormen behoren tot de mogelijkheden.

In geval van samenwerking tussen zorgorganisaties worden uitsluitend de relevante gegevens uitgewisseld tussen de deelnemende partijen. 

4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking, dan wel de geldende wettelijke bewaartermijn. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd:

Persoonsgegevens websitebezoekers

Er worden geen persoonsgegevens bewaard

Persoonsgegevens formulier (cliënten)

Max. 3 maanden

Persoonsgegevens formulier (verwijzers)

Max. 3 maanden

Persoonsgegevens sollicitanten

Max. 4 weken na afhandeling sollicitatieprocedure

 

5. Wat zijn uw privacyrechten?

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Als u van één van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u een verzoek indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming per e-mail: privacy@amaris.nl of per post: Amaris Zorggroep, t.a.v. Mladen Zimonja, Functionaris Gegevensbescherming, Werkdroger 1 – gebouw De Ark, 1251 CM Laren. Wij reageren binnen vier weken na ontvangst van een verzoek.

6. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Amaris draagt zorg voor de bescherming van uw gegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij slaan de persoonsgegevens die wij verwerken op in een veilige database die wordt beschermd door technische toegangscontroles. Ook slaan wij uw persoonsgegevens niet langer op dan noodzakelijk. Als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@amaris.nl

7. Contactgegevens voor klachten en vragen

Bij klachten of vragen met betrekking tot privacy kan contact worden opgenomen met de Functionaris Gegevensbescherming via onderstaand adres:

Amaris Zorggroep

t.a.v. Mladen Zimonja, Functionaris Gegevensbescherming

Werkdroger 1 – gebouw De Ark

1251 CM Laren

privacy@amaris.nl

Wilt u een beroep kunt doen op bovengenoemde rechten? Dan kunt u het Formulier persoonsgegevens betrokkenen invullen en naar ons opsturen.

Daarnaast hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Verzenden
Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.