sluiten

Compliment of klacht

Amaris doet er alles aan om de zorg- en dienstverlening optimaal te laten aansluiten aan ieders verwachtingen en behoeften. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent of dat u met iets zit waar u eens graag vertrouwelijk met een onafhankelijk persoon over zou willen praten. Uw tevredenheid is van grote waarde voor ons.

Bent u tevreden? Wij ontvangen graag een compliment op Zorgkaart Nederland

Op Zorgkaart Nederland kunt u zorgaanbieders in Nederland waarderen. Van huisarts tot ziekenhuis. Ook Amaris staat op Zorgkaart Nederland. We gebruiken uw reactie actief om onze zorg en dienstverlening te verbeteren. Daarom waarderen wij een reactie altijd! Heeft u Amaris al beoordeeld?

Bent u ontevreden?
Bent u ontevreden over bijvoorbeeld uw persoonlijke verzorging of (niet) verrichte huishoudelijke taken? Volgt u dan onderstaande stappen.

Stap 1 Medewerker of leidinggevende
Bespreek uw klacht met de betrokken medewerker of zijn/haar leidinggevende. Dat werkt vaak al heel verhelderend. Samen wordt er gekeken naar een goede oplossing.

Stap 2 Cliëntvertrouwenspersoon
Wanneer u graag wilt sparren of ondersteuning wilt, kunt u contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon. Voor bemiddeling kunt u de externe klachtenfunctionaris van Quasir benaderen. Hieronder vindt u de gegevens.

Stap 3 Onafhankelijke klachtencommissie
Wanneer er na tussenkomst van de klachtenfunctionaris voor u nog geen oplossing naar tevredenheid is gevonden, dan kunt u contact opnemen met de onafhankelijke klachtencommissie. Het reglement vindt u hier. 

De cliëntvertrouwenspersoon
De cliëntvertrouwenspersoon is voor cliënten en/of familie waarbij uw verhaal het uitgangspunt is. De cliëntvertrouwenspersoon ondersteunt u. Samen met de cliëntenvertrouwenspersoon bespreekt u welke manier van ondersteuning het beste bij u en de situatie past.

Vertrouwelijk
Wat u bespreekt is vertrouwelijk en blijft binnenskamers. U kunt dus vrijuit met ons praten. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming wordt uw persoonlijke verhaal met niemand gedeeld, ook niet met uw verzorgende of de organisatie. Wel maken we jaarlijks een geanonimiseerd verslag waarin staat welke soort vragen we hebben gekregen. Zo kan Amaris de dienstverlening verder verbeteren.

De Klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris is voor cliënten en familie. Uw klacht/het signaal is het uitgangspunt. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u én de organisatie naar een geschikte oplossing. Hij/zij is neutraal en bemiddelt tussen u en de organisatie.

U kunt zelf kiezen wie u benadert als u een vraag of probleem hebt. 

Download hier de complete brochure.

Onze cliëntvertrouwenspersonen

  • Ine van de Gevel | 06-30394204  i.vandegevel@amaris.nl (voor cliënten van de Amaris regio’s Hilversum, Baarn, Wijdemeren en Gooisemeren).
  • Hilde van der Meer | 06-13340957 h.vandermeer@amaris.nl (voor cliënten van de Amaris regio’s H-Bel, Eemland, Theodotion en Gooizicht).

De klachtenfunctionaris

  • Afdeling klachtenbemiddeling van Quasir, Postbus 1021, 7940 KA Meppel | 085-4874012 | 06-48445538 | bemiddeling@quasir.nl

U kunt hier het klachtenformulier direct invullen

Download hier de klachtenregeling. 

Klacht over zorg onder de Wet zorg en dwang (Wzd)
Ondersteuning voor onvrijwillige zorg door de externe vertrouwenspersoon Zorgstem. De stichting Zorgstem voert het vertrouwenswerk uit voor cliënten met een verstandelijke beperking en met een psychogeriatrische aandoening die vallen onder de Wet Zorg en Dwang (WZD).

Margoot van Woensel van Zorgstem:
telefoon 06 - 4087 8060
e-mailadres m.vanwoensel@zorgstem.nl

Gegevens van Zorgstem zijn:
www.zorgstem.nl | info@zorgstem.nl | 088 - 6781 000

Klacht over de Wmo
Ook bij een klacht of vragen over ondersteuning of zorg die onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) valt, kunt u bij Amaris terecht. Heeft u een klacht of vraag over uw beschikking, zoals over het aantal beschikbare uren, dan helpt het Wmo-loket in uw woonplaats u verder.

Ook hier geldt dat wanneer er na tussenkomst van de cliëntvertrouwenspersoon voor u nog geen oplossing naar tevredenheid is gevonden, dat u contact kunt opnemen met de onafhankelijke klachtencommissie (zie stap 3).

Geschillencommissie
Amaris Zorggroep is aangesloten bij de Geschillencommissie verpleging, verzorging en geboortezorg. Heeft u een klacht, en komt u er met de cliëntvertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris of met de onafhankelijke klachtencommissie niet uit, of heeft u een klacht waarbij er sprake is van financiële schade, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie VVT.

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.