sluiten

Belangrijke informatie over het coronavirus

Door Amaris Zorggroep -

Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het RIVM via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Update 19 december 2021 bezoekregeling woon-zorg locaties 

Naar aanleiding van de persconferentie afgelopen zaterdagavond 18 december zijn wij genoodzaakt om de bezoekregels op onze woon-zorglocaties tijdelijk aan te passen. Bezoek wordt teruggebracht van 4 naar 2 personen (van 13 jaar en ouder) eenmaal per dag. 

Deze bezoekregeling zal in ieder geval tot en met 14 januari 2022 gelden, we volgen daarbij de richtlijnen van de overheid en het RIVM.

Houdt u zich alstublieft aan de preventieve maatregelen als handhygiëne, de anderhalve meter afstand tot elkaar en tijdens het gehele bezoek draagt u het mond-neusmasker. Kom niet met klachten die passen bij een coronabesmetting op bezoek, maar blijf thuis en laat u testen.

Wij begrijpen dat dit een lastige tijd is en hopen dat we deze weer samen met u het hoofd kunnen bieden.

Update 5 november 2021 

Afgelopen dinsdagavond werd in de persconferentie nieuwe maatregelen afgekondigd. De besmettingen nemen zodanig grote proporties aan dat het helaas weer nodig is om maatregelen te treffen. Ondanks dat de vaccinatiegraad hoog is, kan het virus wel doorgegeven worden. Wat anders is dan in voorgaande coronagolven is dat we nu zien dat de vaccinaties goed hun werk doen. Besmette gevaccineerde mensen worden doorgaans niet heel erg ziek, uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Inmiddels hebben we veel ervaring opgedaan hoe om te gaan met een verdenking of een besmetting met corona, we weten veel meer dan een jaar geleden. Het is echter wel noodzakelijk om alert te blijven en goed te blijven handelen.

Maatregelen vanaf 6 november
Vanaf zaterdag 6 november gaan er nieuwe maatregelen in voor de woon-zorglocaties. Onderstaand leest u welke dit zijn. Voor de duidelijkheid hebben we ze opgesplitst in basisregels, cliënten en bezoek. 

Basismaatregelen

- Goede handhygiëne; was of desinfecteer uw handen regelmatig
- Houdt anderhalve meter afstand tot elkaar
- Ventileer ruimtes goed
- Vermijd drukte
- Hoest en/of nies in de elleboog
- Klachten? Laat u testen en blijf thuis.

Cliënten
Wanneer de eigen afdeling verlaten wordt, dragen onze cliënten een mondneusmasker. Dit geldt ook voor afdeling overstijgende activiteiten als de kerkdienst, het Parkinsoncafé en dergelijke. Bij een activiteit buiten de eigen afdeling gaat het masker op als de afstand van anderhalve meter tot elkaar niet gehouden kan worden.

Bezoek op locatie
Gedurende het bezoek wordt het mondneusmasker gedragen, enkel op het eigen appartement van de cliënt mag het masker af. Daarbij moet wel de anderhalve meter afstand gehouden worden en mogen er niet te veel personen in de ruimte verblijven. Bezoek is helaas tijdelijk niet meer welkom op de huiskamers. Natuurlijk zijn zij wel heel welkom op het eigen appartement van onze cliënten.
Bezoekers nemen de kortst mogelijke route naar de afdeling, ook bij het verlaten van de locatie neemt men de kortste weg. Wanneer een afdeling een verdenking of een besmetting heeft, dan registreert het bezoek zich.

Maatwerk
Bovenstaande regels zijn voor nu de algemene maatregelen, maar het kan zijn dat er op team- of zelfs locatieniveau extra maatregelen getroffen moeten worden. Het betreft dan maatwerk.

Boostervaccins
Om de beschermingsgraad tegen het virus te verhogen, beginnen de GGD’en vanaf 6 december met het prikken van boostervaccinaties: een extra vaccinatie voor 60-plussers. Het RIVM verstuurt eind november de eerste uitnodigingsbrieven voor de boostervaccinaties, te beginnen bij de leeftijdsgroep 80+.

Ook onze bewoners en alle zorgmedewerkers krijgen binnenkort zo’n boostervaccinatie aangeboden. Binnenkort wordt duidelijk waar zij hiervoor terecht kunnen en van wie zij de uitnodiging ontvangen.

Hoe zit dat nou met de QR-code?
Er zijn veel vragen over de QR-code, zeker wat betreft de horeca op sommige van onze locaties. Voor deze horeca geldt de algemene landelijke maatregel om een QR-code te tonen niet. Onze cliënten en hun bezoek zijn er welkom, mits de maatregelen in acht gehouden worden. Verder wordt met gemengde gevoelens de politieke discussie over QR-codes gevolgd, daar is vooralsnog geen uitkomst over.

Update 16 september 2021 locaties aanpassing beleid mondkapje

Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft zich ondertussen laten vaccineren en het aantal mensen met corona in het ziekenhuis stijgt niet. Daarom heeft de regering besloten dat er minder strenge regels nodig zijn en er vanaf zaterdag 25 september weer meer mag. Amaris volgt alle ontwikkelingen en adviezen nauwgezet, misschien zelfs nog wel iets scherper, omdat we te maken hebben met en de verantwoordelijkheid dragen voor een zeer kwetsbare doelgroep: onze cliënten.

Mondneusmaskers
Waar we vanaf 25 september in Nederland niet overal meer de mondkapjesplicht hebben, willen wij hier voorlopig toch nog een uitzondering maken. Tijdens zorg- en contactmomenten binnen de anderhalve meter met de cliënt blijven alle medewerkers van Amaris nog een mondneusmasker dragen. In de twee weken na de 25e wordt bekeken of deze maatregel aangepast wordt.

Geef elkaar de ruimte!
Ook de maatregel van anderhalve meter afstand tot elkaar houden, vervalt officieel vanaf de 25e. Toch vragen wij u om elkaar de ruimte te blijven geven. Natuurlijk begrijpen we goed dat fysiek contact heel waardevol en belangrijk is, maar blijf voorzichtig en neem geen onnodige risico's. Het blijft een feit dat een besmetting nou eenmaal sneller tot stand komt als men te dicht opeen zit.

Overige maatregelen
Natuurlijk blijven alle andere algemene maatregelen als handhygiëne en het laten testen en thuisblijven bij klachten en/of vermoeden van een coronabesmetting nog van kracht. Bij de algemene ruimtes op de locaties staat aangegeven hoeveel personen maximaal aanwezig mogen zijn. Deze maatregel blijft ook gehandhaafd.

Horeca in onze locaties
Waar nu in alle horecagelegenheden een coronapaspoort gevraagd wordt, is dat niet van toepassing voor de horeca op onze locaties. Onze cliënten, hun naasten en onze medewerkers zijn van harte welkom en kunnen zonder restricties, maar met in achtneming van bovenstaande maatregelen, gebruik maken van deze services.

Update 22 juli 2021 locaties aanpassing beleid mondkapje

In vrijwel heel Nederland is ondertussen de corona-uitbraak opgeschaald naar 'zeer ernstig'. In 23 van de 25 veiligheidsregio's geldt vanaf afgelopen woensdag dit hoogste risiconiveau. Nederland telt vier risiconiveaus voor het coronavirus. Van laag naar hoog zijn dat waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Het risiconiveau wordt bepaald op basis van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. Daarbij wordt rekening gehouden met het aantal inwoners.

Voor regio Gooi en Eemland geldt het risiconiveau ‘zeer ernstig’. Vooruitlopend op mogelijke RIVM-maatregelen, maar in de eerste plaats ter bescherming en preventie van uitbraken bij onze kwetsbare cliënten en onze medewerkers, verscherpen wij weer iets extra in het beleid. Daarom is het volgende besloten:

Aanpassing in beleid mondkapjes
Vanaf maandag 26 juli aanstaande treedt de volgende aanpassing in werking:

Cliënten
Voor de cliënt geldt dat wanneer ze de afdeling verlaten er een mond-neusmasker wordt gedragen.

Bezoek
Bezoekers dragen gedurende het gehele bezoek aan één van onze locaties in alle algemene ruimtes een mondkapje. In het appartement van de cliënt mag het mondmasker af mits de anderhalve meter afstand tot de cliënt gewaarborgd is. Dit geldt ook voor op bezoek komende kinderen, ook zij dragen - als ze daar oud genoeg voor zijn - een mondmasker.

Amaris blijft de mondneusmaskers faciliteren bij de ingangen van de locaties.

Onze medewerkers zullen tijdens hun gehele dienst een mondneusmasker dragen. We begrijpen maar al te goed dat het niet leuk is. Zodra de afname in het aantal besmettingen het toelaat en het risiconiveau wordt aangepast, vervalt deze maatregel. 

Update locaties 16 juli 2021

Hulp is welkom!
Zoals eerder vermeld, het wordt een spannende tijd en er komt - mede door de zomervakanties - druk te staan op de personeelsbezetting. We vragen, naast uw begrip hiervoor, of u als naaste ons kunt helpen. Heeft u wat tijd en ziet u zaken waarmee u de zorg iets kunt ontlasten, dan is die hulp ongelooflijk welkom! Meld u zich bij de teamleider of eerst verantwoordelijk verzorgende om uw helpende handen daar in te zetten waar het het hardst nodig is. Samen zetten we de schouders eronder!

Mondneusmasker dragen
Omdat we te maken hebben met enerzijds kwetsbare zorgvragers en anderzijds onmisbare zorgmedewerkers vragen we iedereen - bezoek én medewerkers - toch weer het mondkapje zoveel mogelijk te dragen. Let wel, het is (nog) niet verplicht, maar we willen er wel zoveel mogelijk aan doen om uitbraken te voorkomen. Het mondkapje is wel verplicht te dragen wanneer de anderhalve meter afstand tot elkaar niet gewaarborgd is. Amaris blijft de mondmaskers faciliteren bij de ingangen van de locaties.

Algemene maatregelen
Men zou haast denken dat het overbodig is om de algemene maatregelen nog een keer te benoemen, maar toch is het verstandig om er extra achtzaam op te zijn. Was de handen grondig en regelmatig, houd afstand, draag het mondkapje wanneer die afstand niet bewaard kan worden, mengt u zich niet in grote menigten, gebruik het gezonde verstand. En vooral; blijf thuis bij klachten of nauw contact met een positief getest persoon en laat u zich dan alstublieft testen! Blijf thuis tot u de uitslag van de test heeft ontvangen. Is de test negatief, dan bent u van harte welkom. Heeft u een positieve test, volgt u dan de RIVM-richtlijnen voor thuisquarantaine.

Update locaties 24 juni 2021

Bezoek
De regels rondom bezoek worden per zaterdag 26 juni a.s. aangepast. Vanaf dan gelden er geen beperkingen meer voor bezoekers. Iedereen is van harte welkom om hun naaste in één van de Amaris-locaties te bezoeken.

Richtlijn 1,5 meter blijft van kracht
De richtlijn van 1,5 meter blijft wel van kracht, zowel in de openbare ruimtes binnen onze locaties als in de eigen woonruimtes van onze bewoners. U houdt 1,5 meter afstand tot uw naasten en tot de zorgmedewerkers in de locatie.

Dit betekent automatisch een beperking van het aantal bezoekers dat tegelijkertijd een bewoner bezoekt. Het aantal is natuurlijk afhankelijk van de grootte van de eigen woonruimte.

Grotere groepen
Indien een bewoner een grotere groep bezoekers tegelijk ontvangt (bijvoorbeeld bij een verjaardag), dan wordt verzocht gebruik te maken van een algemene ruimte, indien beschikbaar op de locatie. Vraag de zorgmedewerkers naar de mogelijkheden binnen uw locatie.

Mondkapjes
Vanaf zaterdag 26 juni a.s. zijn mondkapjes in het openbare leven niet meer verplicht. Binnen Amaris volgen we de landelijke richtlijnen. U hoeft geen mondkapje meer op als u op bezoek komt. U mag een mondkapje dragen, als u dat voor uzelf belangrijk vindt. Mondkapjes liggen bij de ingang van de locatie.

Wel mondkapjes bij zorgmomenten
Voor zorgmomenten binnen anderhalve meter blijven onze zorgmedewerkers een mondkapje gebruiken, ongeacht de soort zorg die verleend wordt.

Thuisblijven bij klachten
Het spreekt voor zich dat u thuis blijft als u klachten heeft, die kunnen wijzen op het coronavirus. Laat u testen en blijf thuis tot u de uitslag van de test heeft ontvangen. Is de test negatief, dan bent u van harte welkom. Heeft u een positieve test, volg dan de RIVM-richtlijnen voor thuisquarantaine.
 
Vragen?
Heeft u vragen? Stelt u deze bij de betreffende manager wonen met zorg of bel ons Klantcentrum: 085 - 021 40 40.

Update versoepelingen locaties 3 juni 2021

Er worden minder mensen met corona in het ziekenhuis opgenomen en het aantal mensen dat gevaccineerd wordt, stijgt hard. Het kabinet heeft daarom besloten om de derde stap van het openingsplan een paar dagen eerder te zetten. Nederland komt steeds meer uit de harde lockdown en dat is heel fijn. Amaris volgt de versoepelingen en voert ze door in het beleid. Uiteraard moeten we voorzichtig blijven en houden we ons aan de maatregelen

De nieuwste versoepelingen bij de Amaris-locaties vanaf 5 juni op een rijtje:
 
Bezoek 
Voor alle woonlocaties een aangepast bezoekbeleid. Er mogen per dag vier bezoekers komen. De Brug vormt hierbij helaas nog steeds een uitzondering, deze afdeling moet zich houden aan de regels die in Tergooi gelden. 
 
Tafelbezetting in restaurant op locatie
Er mogen in plaats van twee personen nu vier personen aan een tafel in het restaurant plaatsnemen. Dit geldt zowel voor binnen in het restaurant als voor buiten op het terras. Wel moet het maximale aantal personen dat in een ruimte mag verblijven gehandhaafd worden.
 
Mondkapjes bezoek
Omdat men zich niet meer hoeft te registreren bij de ingangen, is het haast niet te controleren of bezoekers een chirurgisch mondmasker of een zelf meegebracht masker dragen. We laten voortaan deze regel los; bezoek mag een eigen mondmasker dragen. Uiteraard blijft Amaris wel de mondmaskers bij de ingangen faciliteren. Alle overige opgestelde maatregelen omtrent het dragen van mondmaskers blijven gehandhaafd.

Update versoepelingen 3 mei 2021

We zijn verheugd u te kunnen melden dat we zien dat de vaccinaties hun werk goed doen. Vanuit dat gegeven durven wij voorzichtig weer een aantal versoepelingen door te voeren. Uiteraard houden we alles nauwlettend in de gaten en bekijken we keer op keer wat mogelijk is.

Vanaf 4 mei gaan de volgende versoepelingen in:

Registratie van bezoek
Bezoek hoeft zich niet meer te registreren.

In Gooizicht en Theodotion waren de bezoektijden gekoppeld aan de registratie, nu deze vervalt, vervallen dus ook de gestelde bezoektijden.

De Brug vormt hierbij een uitzondering, deze afdeling moet zich aan de regels die in Tergooi gelden houden.

De op 12 april gecommuniceerde bezoekregeling blijft verder van kracht.

Vrijwilligers
We zijn heel erg blij dat er weer vrijwilligers op verschillende locaties aanwezig zijn. Zij zijn nu niet meer gebonden aan één vaste afdeling of huiskamer. Natuurlijk blijft het advies voor vrijwilligers om zich aan de algemene basisregels te houden. Als de vrijwilliger zelf tot een risicogroep behoort en kwetsbaar is, is het advies om nog geen vrijwilligerswerk te verrichten zolang zij niet gevaccineerd zijn en het coronavirus nog om zich heen grijpt.

Afdelings overstijgende activiteiten
Deze activiteiten zijn - wel beperkt - mogelijk. De anderhalve meter afstandsmaatregel is hier van toepassing. Zo mogen de winkeltjes open, maar er mag maximaal één klant naar binnen. Op de verschillende ruimtes is door middel van een sticker aangegeven hoeveel personen er maximaal aanwezig mogen zijn.

Cliënten die in een woongroep wonen, kunnen we beschouwen als één huishouden. Dat houdt in dat er voorzichtig gekeken kan worden wat mogelijk is aan bijvoorbeeld uitstapjes. Gezamenlijke uitjes voor deze bewoners moeten per activiteit bekeken worden, ook hier betreft het echt maatwerk. Als het nodig is om met een busje vervoerd te worden, dan moet de chauffeur wel op anderhalve meter afstand zitten en een mondneusmasker dragen.

Dragen van mondneusmaskers
Bewoners van de locaties hoeven op de eigen afdeling geen mondneusmasker meer op. Bij het verlaten van de afdeling en in de algemene ruimtes anders dan de eigen woonkamer, dragen zij wel een mondneusmasker.

Heeft een cliënt klachten die passen bij een besmetting of wordt deze verdacht van corona? Dan blijft de cliënt op de kamer en wordt getest. De medewerkers dragen dan tijdens de contact en zorgmomenten volledig beschermende kleding.

Bezoek draagt de mondneusmaskers die door Amaris beschikbaar zijn gesteld. Alleen wanneer zij op het eigen appartement/kamer van de cliënt zijn en allen gevaccineerd zijn, dan mag het mondneusmasker af.

Terrassen en restaurants
Wellicht heeft u het al opgemerkt, maar vanaf woensdag 28 april zijn op de locaties bij Amaris weer de restaurants en waar mogelijk ook de terrassen geopend. De voorwaarden zijn dat een bewoner met maximaal twee bezoekers aan een tafel mag plaatsnemen en er afstand tot elkaar gehouden wordt. De 'menukaart' is in eerste instantie wat vereenvoudigd om het behapbaar te maken. De locaties beslissen zelf wat voor hen een hanteerbare situatie is.

We zijn heel blij dat we weer naar een normalere situatie kunnen toewerken. Al is de toestand in de wereld om ons heen nog erg zorgelijk. Verder blijven natuurlijk alle maatregelen van kracht, zoals bijvoorbeeld het afstand van elkaar houden, handhygiëne toepassen, een mondneusmasker dragen en bij klachten thuisblijven en testen

Update bezoekersregeling locaties 10 maart 2021

De bezoekregeling voor onze woon-zorglocaties is verruimd. Op de woon-zorglocaties van Amaris geldt vanaf woensdag 10 maart het volgende bezoekbeleid:

- Cliënten die volledig gevaccineerd zijn (dus 2 prikken hebben gehad), mogen 2x1 bezoeker of twee bezoekers tegelijk per dag ontvangen (ongeacht de bezoekersleeftijd)
- Cliënten die (nog) niet (volledig) gevaccineerd zijn, worden geadviseerd om 1 bezoeker per dag te ontvangen
- Voor cliënten die op de revalidatie- en herstelafdelingen (GRZ en ELV) verblijven, blijft het bezoekbeleid ongewijzigd. Zij mogen 1 bezoeker per dag ontvangen.

Verder blijven natuurlijk alle maatregelen van kracht, zoals bijvoorbeeld het afstand van elkaar houden, handhygiëne toepassen en een mondneusmasker dragen.

Update bezoekersregeling locaties 21 en 22 januari 2021

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen tijdens de persconferentie gisteren, geldt vanaf nu de maatregel om niet meer dan 1 bezoeker per dag te ontvangen. Ook Amaris volgt deze maatregel. Daarom geldt vanaf nu: 1 bezoeker per dag, per cliënt (ongeacht leeftijd). Kinderen vanaf 6 jaar vragen wij een mondkapje te dragen.

Houdt u er rekening mee dat wij van 27 t/m 29 januari de vaccinaties op de locaties verzorgen. Het kan zijn dat u daarom even moet wachten voordat u bij uw naaste op bezoek kan.

Avondklok
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het instellen van een avondklok. Voor Amaris geldt vanzelfsprekend de maatregel dat bezoek niet binnen de tijden van de avondklok langs kan komen.

Update bezoekersregeling locaties 31 december 2020

Vandaag kwam in het nieuws dat er zorgen zijn over de verspreiding van (de Britse variant van) het coronavirus door kinderen. De minister gaf aan dat er onderzoek volgt naar de zorgen die worden geuit.

Beperkter bezoek en mondkapje vanaf 6 jaar
In afwachting van dat onderzoek vinden wij het verstandig voor onze bezoekregeling weer terug te gaan naar maximaal 2 bezoekers uit 1 huishouden per dag (ongeacht de leeftijd). Door deze aanscherping van de bezoekregeling hopen we verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Natuurlijk draagt iedereen boven de 13 jaar een mondkapje. Daarnaast willen we vanaf nu ook vragen om vanaf 6 jaar een mondkapje te dragen.

Algemene maatregelen
Naast bovenstaande maatregel blijven de algemene maatregelen natuurlijk gelden, zoals handhygiëne toepassen, anderhalve meter afstand houden en thuisblijven bij klachten.

Update bezoekersregeling locaties 9 december 2020

Vanaf woensdag 9 december mogen er twee bezoekers (13 jaar en ouder) uit hetzelfde huishouden per dag per cliënt op visite komen. Zijn er in datzelfde huishouden kinderen jonger dan 13 jaar? Dan zijn twee kinderen extra als bezoek welkom. Kortom:

1x visite per dag
maximaal 2 personen van 13 jaar of ouder uit hetzelfde huishouden
plus maximaal 2 kinderen tot 13 jaar uit datzelfde huishouden

Wel vragen we u als bezoek nadrukkelijk om echt de anderhalve meter afstand te bewaren, de handen goed te desinfecteren en het mond-neusmasker, die u bij de ingangen van onze locaties kunt vinden, gedurende het gehele bezoek te dragen.

Verblijft u/uw naaste in een kleinere kamer of appartement? Denk dan even goed na of het houden van de anderhalve meter afstand tot elkaar reëel is. Is dat niet het geval, verken dan andere mogelijkheden om elkaar toch te kunnen zien. Maak bijvoorbeeld, als de situatie dat toelaat, samen een ommetje buiten of vraag bij het verzorgende team of er andere mogelijkheden zijn om elkaar op een veilige manier te ontmoeten. Amaris gaat per locatie en afdeling opnieuw bekijken welk maatwerk er nodig is om ontmoetingen mogelijk te maken.

Mocht onverhoopt een situatie wijzigen doordat er bijvoorbeeld toch besmettingen zijn, dan wordt u daar uiteraard over geïnformeerd. Volgt u dan alstublieft de instructies die van toepassing zijn op de desbetreffende afdeling of locatie.

Wanneer u dat wilt, is het mogelijk voor een cliënt om met familie of andere naasten mee naar huis te gaan. In dat geval zijn er volgens het landelijke beleid naast de cliënt nog één andere bezoeker uit verschillende huishoudens toegestaan (dus twee bezoekers in totaal). Onze vraag aan u is om hier toch heel terughoudend in te zijn. In de thuissituatie kan de verleiding groter zijn om meer bezoek te ontvangen, dichterbij elkaar te komen of het mondkapje even niet te dragen. Blijft u alstublieft voorzichtig en hou de veiligheidsadviezen in acht.

Update bezoekersregeling locaties 30 oktober 2020

Door de huidige ontwikkelingen zijn we helaas genoodzaakt de bezoekregels voorlopig aan te scherpen. Waar eerder op onze locaties twee bezoekers per dag per cliënt welkom waren, moet we dat terugbrengen naar één bezoeker. Dit gaat in vanaf zaterdag 31 oktober aanstaande.

We begrijpen dat het geen leuke maatregel is, maar we zijn er echter tot genoodzaakt om het coronavirus op die plekken waar het het hardst toeslaat beter te beteugelen. Ondanks deze en alle andere geldende maatregelen, wensen wij u toch hele fijne bezoek- en contactmomenten toe met uw naaste(n).

Uitzonderingen - afdelingen met striktere maatregelen
Mocht u nou onverhoopt in de vervelende situatie verkeren dat u of uw naaste op een afdeling verblijft waarbij tijdelijk extra strikte en noodzakelijke maatregelen getroffen zijn? Volgt u dan alstublieft de maatregelen die specifiek voor die afdeling gecommuniceerd worden. Wij wensen degenen die dit betreft extra veel kracht en sterkte toe. 

Update over het coronavirus vrijdag 16 oktober 2020

Bezoek in onze woon-zorglocaties

Eenmaal per dag bezoek
Bezoek blijft van harte welkom in onze woon-zorglocaties. Ook blijft het mogelijk om met twee personen en/of twee kinderen onder de 13 jaar op bezoek te komen. De beperking houdt in dat er enkel eenmaal per dag bezoek per cliënt welkom is en niet meerdere bezoeken op een dag.

Kinderen op bezoek
Vergezellen kinderen het bezoek? Per bezoek zijn twee volwassenen (of kinderen vanaf 13 jaar) én twee kinderen onder de 13 jaar welkom.

Mondmaskers
Gedurende het gehele bezoek aan één van onze locaties draagt bezoek een mondmasker. Dit geldt ook voor op bezoek komende kinderen, ook zij dragen - als ze daar oud genoeg voor zijn - een mondmasker. Amaris faciliteert deze mondmaskers kosteloos. U kunt ze vinden bij de ingangen van de locaties. Het gebruik van eigen mondmaskers wordt niet toegestaan.

Eigen gezondheid
Blijft u alstublieft alert op uw eigen gezondheidstoestand voorafgaand aan uw bezoek. Het is misschien ten overvloede, maar we blijven iedereen op het hart drukken om niet op bezoek te komen als er klachten zijn die kunnen duiden op een coronabesmetting. Blijft u - als bezoeker - in dat geval alstublieft thuis, dit geldt uiteraard ook als u nog in afwachting bent van een testuitslag. Kortom: kom alleen op bezoek als u klachtenvrij bent en voor sommigen; als u een negatieve testuitslag binnen heeft!

Horeca in de locaties
Het is heel gezellig om samen iets te consumeren in de horecagelegenheden binnen onze locaties. Helaas moeten we ook hier een beperking treffen. Het bezoek aan de horecagelegenheden op locatie is mogelijk, alleen worden er geen consumpties meer verkocht of geserveerd. De ruimten worden op dit moment enkel nog gebruikt om eventueel bezoek te ontvangen of door personeel om even te pauzeren. Ook in deze ruimte houdt u het mondmasker op. Wel blijft het voor onze cliënten mogelijk om er - als dat gewenst is - de maaltijd te nuttigen. Dat is dan ook meteen de enige reden dat het mondmasker afgedaan mag worden.

Uitzonderingen - afdelingen met striktere maatregelen
Mocht u onverhoopt in de vervelende situatie verkeren dat u of uw naaste op een afdeling verblijft waarbij tijdelijk extra strikte en
noodzakelijke maatregelen getroffen zijn? Volgt u dan alstublieft de maatregelen die specifiek voor die afdeling gecommuniceerd worden. 

Update over het coronavirus dinsdag 13 oktober 2020

Bezoekregels van onze woon-zorglocaties
Bezoekers blijven van harte welkom in onze woon-zorglocaties om hun naaste te bezoeken. Wij wijzen u graag op een aanvulling op onze bezoekregels als u met kinderen jonger dan 12 jaar komt. Daarnaast vragen wij nogmaals nadrukkelijk uw aandacht voor uw eigen gezondheidstoestand voorafgaand aan uw bezoek aan één van onze locaties.

Maximaal twee volwassenen en twee kinderen per bezoek
Per bezoek zijn twee volwassenen (of kinderen vanaf 13 jaar) welkom. Zij mogen maximaal twee kinderen van 12 jaar of jonger meenemen. Het maximaal aantal personen per bezoek is vanaf nu dus 2+2. Bezoekers dragen gedurende het gehele bezoek aan één van onze locaties een mondmasker. Ook kinderen dragen - als ze daar oud genoeg voor zijn - een mondmasker. Amaris faciliteert kosteloos mondmaskers. Deze staan bij de ingang van de locaties. Eigen mondmaskers worden niet toegestaan.

Wanneer komt u wel of niet op bezoek
Het aantal besmettingen in de regio neemt nog steeds toe. Het is daarom erg belangrijk dat bezoekers geen klachten hebben die kunnen wijzen op een coronabesmetting. Bent u klachtenvrij, dan bent u van harte welkom. Wij staan niet bij de deur om onze bezoekers te controleren. Wij verwachten van bezoekers dat ze hun eigen verantwoordelijkheid nemen en geen risico vormen voor anderen. U blijft thuis bij hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts. Ook als u zich hebt laten testen en wacht op de uitslag komt u niet op bezoek.
De gezondheid van onze cliënten en medewerkers staat voorop. Wij rekenen daarbij ook op u.

Update over het coronavirus dinsdag 6 oktober 2020

Opening corona-unit in Gooizicht

Vanaf vandaag start in Gooizicht weer een corona-unit. Deze is gesitueerd op de eerste verdieping, op de plek waar eerder de dagbehandeling huisde. Deze 'afdeling' ligt afgezonderd, heeft een eigen lift en de voormalige aanwezige kantoorruimtes zijn omgebouwd tot goedgeoutilleerde slaapkamers met sanitaire voorzieningen. Kortom, de afdeling is volledig ingericht voor de opvang van coronapatiënten en de specifieke en geïsoleerde verpleging die deze doelgroep nodig heeft. De dagbehandeling was overigens al eerder preventief verhuisd naar Theodotion.

Waarom een corona-unit?
Door mensen met een coronabesmetting te isoleren en door hen adequaat te verplegen wordt het risico op besmetting voor anderen (bewoners en medewerkers) kleiner. Een situatie waarin besmette cliënten over zorglocaties en/of afdelingen zijn verspreid zou veel riskanter zijn. De afdeling is in eerste instantie voor cliënten van Amaris die positief getest zijn op het coronavirus. Cliënten met een verdenking met het coronavirus blijven op hun eigen afdeling en kamer totdat er zekerheid is van een testuitslag. Is de uitslag positief, dan zal de cliënt overgebracht worden naar de corona-unit. Hoofddoelstelling is het bestrijden van (de gevolgen van) het coronavirus. 

Bezoekregels van de woon- zorglocatie
Bezoekers zijn nog steeds van harte welkom op onze locaties om hun familie/naaste te bezoeken. Per bezoek worden maximaal twee personen (12 jaar en ouder) toegestaan. Kinderen tot 12 jaar zijn vrij om mee te komen.

Dit hoeven niet steeds dezelfde personen te zijn die op bezoek komen. Wel moet iedereen zich bij de binnenkomst registeren en zich houden aan de eerdere gecommuniceerde maatregelen. Uitzondering op deze regel is wanneer er sprake is van een terminale fase van een cliënt. Voor iedereen geldt uiteraard dat ze geen symptonen van verkoudheid en griep hebben.

Bezoek draagt gedurende het gehele bezoek een mond-neusmasker, dat op de locaties kosteloos door Amaris worden gefaciliteert. Deze staan bij de ingang van de locaties. Eigen mondmaskers worden niet toegestaan. 

Update over het coronavirus vrijdag 25 september 2020

Het zal u niet ontgaan zijn, helaas maakt het coronavirus weer zijn opmars in Nederland. Ook zal naar verwachting voor onze regio het predicaat 'zorgelijk' afgegeven worden. Gelukkig zijn er binnen Amaris de afgelopen tijd nog geen cliënten/bewoners besmet met het coronavirus. Dat willen we natuurlijk zo houden en we proberen het virus buiten de deur te houden. Daarom is het volgende besloten:
 
Het is voor medewerkers verplicht om een mondneusmasker te dragen bij alle zorghandelingen en waarbij de anderhalve meter afstand tot een cliënt niet gehouden kan worden.

Bezoekregels van de woon- zorglocaties

 • Er mogen voorlopig maar twee personen per keer per op bezoek komen. Dit hoeven niet telkens dezelfde personen te zijn. Wel moeten zij zich nog steeds te registreren bij binnenkomst en zich te houden aan de eerder gecommuniceerde richtlijnen. Uitzondering op deze regel is wanneer er sprake is van een terminale fase van een cliënt.

 • Bezoek moet gedurende het gehele bezoek een mondneusmasker dragen. Niet een zelf meegenomen versie, maar de chirurgische mondneusmaskers die door de locaties kosteloos worden gefaciliteerd. Deze staan bij de ingang van de locaties.

Voor bezoekers van cliënten in de thuiszorg én woon-zorglocaties

 • Het bezoek verlaat de kamer/ruimte tijdens zorgmomenten, zo voorkomen we dat er teveel mensen in dezelfde ruimte verblijven en verkleinen we de kans op mogelijke besmettingen.

  Uiteraard houden we ons allemaal nog aan de algemene richtlijnen als: anderhalve meter afstand tot elkaar, handhygiëne, vermijden van drukte en niet de deur uitgaan als er sprake is van ziekteverschijnselen. Nogmaals, we vinden het vervelend dat we moeten aanscherpen, maar we willen vasthouden aan hoe goed het gaat. Dat doen we met elkaar.

Update over het coronavirus donderdag 3 september 2020

Op dit moment zijn er geen coronabesmettingen bij Amaris. We doen ons uiterste best om dit zo te houden. Mocht het coronavirus wel weer toeslaan dan zijn we daarop voorbereid. Continu passen we onze draaiboeken aan op basis van de laatste inzichten en de situatie in de regio. We zien de laatste weken dat er weer meer corona-besmettingen zijn, ook bij collega-organisaties in de regio. Daarom hebben we besloten om op alle locaties en in alle wijkteams het preventieve gebruik van mondmaskers in een aantal specifieke situaties in te zetten.

Gebruik van mondmaskers

In een aantal zorgsituaties dragen onze medewerkers vanaf nu mondmaskers. Het gaat altijd om handelingen van langer durend lichamelijk contact met cliënten binnen anderhalve meter. Onze medewerkers mogen er altijd zelf voor kiezen om buiten deze genoemde handelingen ook een mondmasker te dragen. Zo willen we het oplopende risico van besmetting beperken en tegelijkertijd voor iedereen duidelijkheid scheppen.

Quarantaine na terugkomst uit oranje gebied

We begrijpen heel goed dat, wanneer u terugkomt van vakantie, u zo snel mogelijk weer op bezoek wilt bij uw naaste. Toch willen we u met klem verzoeken de quarantaineperiode van 10 dagen te handhaven, wanneer u terugkomt uit een gebied met code oranje. We beseffen dat dit moeilijk is, maar hiermee draagt u bij aan de gezondheid en veiligheid van uw naaste en andere bewoners

Update over het coronavirus dinsdag 30 juni 2020

Bezoek wordt weer volop mogelijk

Tijdens de persconferentie van afgelopen woensdag zei minister Hugo de Jonge dat bezoek in verpleeghuizen niet meer beperkt hoeft te worden als een locatie vrij van besmettingen is. Wel is goed overleg binnen de verpleeghuizen nodig en moet het praktisch uitvoerbaar zijn. Omdat wij ook zien hoe goed het gaat is dit de goede aanleiding om de bezoekregelingen voor onze woonlocaties verder te verruimen.

Vanaf 1 juli passen we in de bezoekregelingen voor alle locaties het volgende aan:

Er zijn geen beperkingen meer in de bezoekmomenten. De bezoeker mag zelf bepalen wanneer, hoe lang en hoe vaak hij op bezoek komt. Voor zover een locatie al voor de corona-uitbraak bezoektijden had, blijven die uiteraard van toepassing. Het is ook niet meer nodig om vooraf een afspraak te maken. Tot nu toe was het beleid om bezoek tot 2 personen per keer te beperken. Dat hoeft niet meer. Maar wij vragen alsnog om het aantal bezoekers dat tegelijkertijd komt beperkt te houden. Op sommige locaties zal aan het bovenstaande een iets andere invulling worden gegeven. In dat geval wordt u als familielid/mantelzorger hierover geïnformeerd via de locatiemanager. 

Bezoek wordt daarmee weer volop mogelijk! De drukte op locaties zal toenemen.
Al zijn er veel minder besmettingen in Nederland en al zijn al onze locaties op dit moment coronavrij: het virus blijft aanwezig. De bewoners van onze zorglocaties blijven kwetsbaar vanwege leeftijd of gezondheid. Daarom vragen wij om de algemene richtlijnen in acht te nemen. Houd u aan de hygiëneregels en houd zo mogelijk 1,5 meter afstand. Gaat dat niet, draag dan een mondkapje. En als u ziekteverschijnselen heeft, kom dan niet op bezoek. 

Voor het geval er toch cliënten besmet raken is een contactonderzoek van belang. Vandaar dat wij onze bezoekers vragen hun bezoek bij de ingang van onze locaties te registreren. Mocht er een besmetting zijn dan worden alle desbetreffende bezoekers hierover geïnformeerd. 

Met deze verruiming wordt de veiligheid van iedereen in onze locaties nog meer onze gezamenlijk verantwoordelijkheid.  
 
Sluiting cohortafdeling in Gooizicht
 
Amaris is al enkele weken coronavrij. Om dit te bereiken hebben we een scherp beleid gevoerd om de risico's zoveel mogelijk beperkt te houden. Wij brengen inmiddels stap voor stap onze zorgverlening weer terug naar normaal, waarbij de veiligheid van onze cliënten natuurlijk voorop staat.

Onderdeel van ons coronabeleid was om cliënten met een verdenking op coronabesmetting over te plaatsen naar een cohortafdeling. Op deze manier hielden we onze woonlocaties zo schoon mogelijk en konden we onze cliënten zo goed mogelijk verzorgen.

Al eerder hebben we één van onze twee cohortafdelingen gesloten. Nu sluiten we ook de andere cohortafdeling. Voortaan wordt een van coronabesmetting verdachte cliënt geïsoleerd verzorgd op de eigen woonlocatie, onder begeleiding van een infectiepreventieteam. Er wordt zo snel mogelijk een coronatest afgenomen. Wanneer sprake is van een positieve uitslag wordt de cliënt overgebracht naar onze corona-unit in locatie Gooizicht in Hilversum. Als de test negatief is, kan de cliënt in de eigen woonlocatie blijven, waar we de gezondheidsklachten goed blijven monitoren.

Update over het coronavirus donderdag 11 juni 2020

Versoepeling bezoekregeling vanaf 15 juni a.s.

Eerder deze week kondigde minister De Jonge van VWS een versoepeling van de bezoekregeling per 15 juni a.s. aan. Dat betekent dat een aantal regels wordt verruimd:

- Een cliënt mag straks niet één, maar twee bezoekers per bezoek ontvangen.
- Een cliënt mag meerdere vaste bezoekers ontvangen.
- De bezoektijd per bezoek mag verruimd worden (nu maximaal 30 minuten per bezoek), al wordt per locatie gekeken naar de mogelijkheden voor langere bezoeken.
- Een wandeling buiten de locatie met een cliënt is mogelijk, al dienen grote groepen (bv. verjaardagen) en drukke plaatsen (bv. supermarkt) vermeden te worden.
- De bezoeker mag zijn/haar familielid meenemen voor een thuisbezoek. Bij voorkeur in de tuin en in beperkt gezelschap.

Ook als de vernieuwde regeling start, gelden de bekende basisregels:
- Bezoeker houdt zich aan de 1,5 meter afstand en de bekende hygiëneregels.
- Als bezoeker de cliënt bezoekt, betekent dat de bezoeker niet verkouden is of koorts hebt.
- Bezoeker volgt de instructies van het zorgpersoneel.
- Blijf uw gezonde verstand gebruiken.

Op dit moment bereiden de locaties zich voor op de versoepeling van de bezoekregeling. Iedere locatie voert dit anders uit, passend bij de locatie.
 

Update over het coronavirus donderdag 28 mei 2020

Tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag kondigde minister Hugo de Jonge aan dat vanaf 25 mei bezoek weer is toegestaan op alle zorglocaties. Hij gaf nadrukkelijk aan dat het gaat om alle locaties die daar klaar voor zijn én die aan de voorwaarden voldoen. Vanaf 15 juni moeten alle zorglocaties hier klaar voor zijn en is overal waar geen coronabesmetting is weer bezoek mogelijk. Daarbij gelden nog steeds dezelfde strikte voorwaarden. De verwachting is dat weer een maand later, per 15 juli.

De bezoekmogelijkheden nog verder worden verruimd.

Onder welke voorwaarden en waaronder bezoek vanaf 25 mei weer is toegestaan. Leest u in de ‘Handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuizen in coronatijd’. Dit document is op verzoek van de overheid gezamenlijk opgesteld door bij de zorg betrokken partijen zoals ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl. In deze handreiking zijn de eerste ervaringen al verwerkt die zijn opgedaan op de 26 landelijke proeflocaties die vanaf 11 mei hun bezoekmogelijkheden al hebben verruimd. 

Invulling door Amaris: bezoek binnen de locatie, zonder glas ertussen

Uit de 26 proeflocaties komen mooie berichten over hoe fijn bewoners van verpleeghuizen en hun naasten het vinden om elkaar weer te ontmoeten in dezelfde ruimte zonder een raam ertussen. Onze volgende stap is om bezoek weer mogelijk te maken binnen de muren van onze woonlocaties; met uw naaste in dezelfde ruimte, zonder glas of plexiglas ertussen. Vooruitlopend op de uitkomsten van het landelijke experiment hebben wij in de afgelopen weken op de meeste van onze locaties de bezoekmogelijkheden al verruimd. Daardoor kunnen wij deze volgende stap, in de locatie zonder glas ertussen, in de loop van volgende week al voor u mogelijk maken. Zoals u in de voorwaarden van de handreiking kunt lezen, heeft het organiseren van deze mogelijkheden tot bezoek meer om handen dan ‘gewoon’ even de deur opendoen. Het is voor ons daarom pas mogelijk om op een veilige manier in de loop van de week bezoek te ontvangen.

Verruiming van toegang voor anderen

Naast het stap voor stap verruimen van de bezoekmogelijkheden gaat onze voordeur voorzichtig weer open voor andere belangrijke betrokkenen bij de zorg voor de cliënt. In de week van 1 juni zijn mensen met een contactberoep, zoals kappers en pedicures onder voorwaarden weer welkom om hun diensten aan te bieden. 

Als alles goed gaat in de komende twee weken willen we voor de week van 8 juni bekijken hoe we een eerste beperkte groep vrijwilligers weer kunnen uitnodigen.

Wandelen

Vanaf 25 mei is het voor cliënten weer mogelijk om buiten te wandelen. Wij kiezen ervoor om in de eerste instantie weer wandelingen met zorgmedewerkers mogelijk te maken (en zelfstandige wandelingen voor een heel klein deel van onze cliënten). Voor het overgrote deel van hen geldt dat zij slecht ter been zijn en niet zonder rolstoel, rollator of een ondersteunende arm naar buiten kunnen. Omdat het elkaar aanraken niet is toegestaan en hulp bij het wandelen niet te bieden valt op 1,5 meter, zijn wandelingen met naasten op dit moment nog niet mogelijk. Wel onderzoeken wij wat er nodig is om dit in juni weer mogelijk kunnen maken.

Update over het coronavirus vrijdag 22 mei 2020

Maandag 25 mei markeert een belangrijk moment in de huidige corona-crisis: vanaf die datum is bezoek in de verpleeghuizen onder voorwaarden weer mogelijk! Daarom wordt de bezoekregeling, uiteraard onder voorwaarden, versoepeld. Let wel, deze versoepeling geldt niet voor Amaris Gooizicht, omdat recent nog een besmetting is geweest. Het huidige ‘raambellen’ in Gooizicht blijven gewoon open. Daarnaast handhaven we de bestaande contactmogelijkheden, zoals beeldbellen.

Graag werkt Amaris Zorggroep mee aan deze versoepeling. Concreet houdt dit het volgende in:

 • Eén (vaste) bezoeker per cliënt. Het bezoek vindt plaats in de daarvoor ingerichte ontmoetingsruimte. Het bezoek vindt plaats op veilige afstand van de andere bewoners of zorgmedewerkers.
 • Bezoekers zijn welkom op afspraak. De locatie stelt een rooster op wanneer welkom bent. We gaan uit van één bezoek van 30 minuten per bezoeker per week. Locaties zijn verplicht om dit te registreren.
 • Bezoek wordt vooraf (bij de ingang) getemperatuurd. Voor bezoekers zijn mondkapjes beschikbaar.
 • Tijdens het bezoek wordt er door de locatie geen koffie en thee geserveerd.
 • Bent u verkouden, heeft verhoging/ koorts, hoest of niest u? Dan kan bezoek niet doorgaan.
 • De vaste bezoeker kan in sommige gevallen tijdelijk vervangen worden door iemand anders.
 • We houden altijd anderhalve meter afstand.
 • We volgen de instructies, zoals looproutes die op de locatie gelden.
 • Huisdieren of etenswaren meenemen is niet toegestaan, net als toiletbezoek in de locatie.
 • Geen vragen of overleg over cliënt aan de zorgmedewerkers; dit via gaat via de gebruikelijke weg  per e-mail of telefoon.

Update over het coronavirus woensdag 12 mei 2020

Bezoekregeling in voorbereiding
Vanaf 20 maart is er een landelijke generieke maatregel van kracht waardoor bezoek in verzorgings- en verpleeghuizen verboden is. Het nog veel langer handhaven van een totaal bezoekverbod is op den duur niet acceptabel, omdat het langdurige beperkte contact voor onze cliënten en hun families emotioneel heel zwaar is. Het gemis van écht contact is groot. In de laatste persconferentie bracht het kabinet al voorzichtig ter sprake dat er wordt nagedacht om te komen tot een gefaseerde en gecontroleerde versoepeling van de bezoekregeling voor verzorgings- en verpleeghuizen.

Op 11 mei komt het landelijke OMT (outbreak management team) met adviezen voor
25 aangewezen verpleeghuizen om een proef uit te voeren. Is de uitkomst goed, dan worden deze vanaf 25 mei de onderlegger voor een landelijke uitrol voor versoepeling van het beleid.

Amaris is niet gevraagd om deel te nemen aan de landelijke proef. In de afgelopen weken zijn op onze locaties al diverse mogelijkheden gecreëerd voor contactmomenten die op deze proef vooruit lopen. Op dit moment treffen wij voorbereidingen om nieuwe of betere mogelijkheden tot stand te brengen voor contacten tussen onze cliënten en hun naasten. Eventuele nieuwe landelijke richtlijnen zullen van algemene aard zijn, maar er zijn heel veel verschillen tussen de diverse locaties en settings. Een algemene aanpak is daarom niet aan de orde. Denk aan verschillen in gebouwen en de beschikbare buitenruimte.

Ook maakt het uit of er op het moment sprake is van besmettingen met het coronavirus. Per locatie wordt op maat een afweging gemaakt tussen veiligheid van de cliënten en medewerkers en een menswaardig leven voor cliënten en hun naasten.

Contactberoepen ongewijzigd
Contactberoepen zijn beroepen waar er vaak en direct contact met anderen is binnen een afstand van 1,5 meter, denk hierbij bijvoorbeeld aan de kapper en de pedicure. Ondanks dat vanaf 11 mei er een versoepeling is voor de uitoefening van sommige contactberoepen, is deze nog niet van toepassing in de verzorgings- en verpleeghuizen. Deze zijn vooralsnog gesloten. Dit geldt echter voor alle niet-medische aangelegenheden. Voor de medische aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld de diabetische pedicurezorg, zal per cliënt de situatie bekeken en beoordeelt worden door de behandelend arts.

Gooizicht opent afdeling de Parterre
Op locatie Gooizicht in Hilversum is vorige week afdeling ‘de Parterre’ van start gegaan. Deze afdeling is voor mensen die verdacht worden van een besmetting met het coronavirus. Er zijn op deze afdeling acht plaatsen beschikbaar. Wanneer er verdenking is van een besmetting, wordt de betreffende cliënt overgeplaatst naar een dergelijke cohortafdeling. Als een test onverhoopt een coronabesmetting aantoont, dan wordt de cliënt naar de corona-afdeling 'Kastanje' in Gooizicht overgeplaatst. Bij een negatieve test gaat de cliënt weer terug naar de eigen afdeling of locatie.

Van twee coronawijkteams terug naar één
Al snel na de uitbraak van het coronavirus, startte Amaris samen met Vivium, Hilverzorg en Inovum twee coronathuiszorgteams. Voor de hele regio Gooi & Vecht zijn deze teams speciaal werkzaam voor coronapatiënten in de wijk. Besloten is verder te gaan met één team in plaats van twee. Het aantal besmette cliënten is al een aantal dagen op dusdanig niveau dat één team volstaat. Wanneer het nodig is, wordt het team weer opgeschaald naar twee teams.

Update over het coronavirus woensdag 15 april 2020

Zorg voor cliënten met een coronaverdenking of -besmetting
We zien dat het aantal cliënten dat verdacht is van een besmetting met het coronavirus of waarbij daadwerkelijk een besmetting is vastgesteld, langzaam oploopt. Het is niet te voorspellen hoe zich dit verder zal ontwikkelen, maar wij zijn voorbereid op de situatie waarin dit aantal nog verder stijgt. Omdat er grenzen zijn aan onze personele capaciteit en persoonlijke beschermingsmiddelen nog altijd schaars zijn, hebben wij de zorg voor cliënten met een verdenking of besmetting met het coronavirus nu anders georganiseerd. Daarbij staat altijd voorop dat we de verspreiding van het virus proberen in te dammen om zo onze cliënten en medewerkers te beschermen.

Wanneer bij een cliënt op een van onze locaties ziekteverschijnselen worden geconstateerd die op het coronavirus kunnen wijzen, wordt deze cliënt overgebracht naar een zogenoemde cohortafdeling. Mocht de cliënt inderdaad besmet blijken, dan wordt zo het risico ingeperkt dat andere cliënten op de eigen locatie ook worden geïnfecteerd. Op de cohortafdeling wordt een cliënt zo veilig mogelijk verzorgd en er wordt een coronatest afgenomen. Bij een negatieve uitslag van de test (geen corona) kan een cliënt weer terug naar de eigen woonruimte op de eigen zorglocatie. Als sprake is van een positieve test wordt een cliënt overgebracht naar een corona-unit. Daar kunnen wij de beste zorg bieden voor cliënten die ziek zijn door het coronavirus. Hier kan bijvoorbeeld extra zuurstof worden toegediend. Wanneer een cliënt voldoende hersteld is van het virus, wordt er gekeken of hij/zij terug kan gaan naar de oude woonlocatie of naar een andere afdeling waar verder toegewerkt wordt naar herstel. We proberen cohortafdelingen en corona-units zoveel mogelijk op dezelfde locatie onder te brengen. Deze afdelingen richten we waar mogelijk centraal in, zodat wij onze kennis, middelen en mensen goed kunnen samenbrengen.

Buitenruimtes en tuinen
Rond en om de meeste locaties zijn tuinen en buitenruimtes. Dat is een prettig gegeven, omdat onze cliënten de mogelijkheid hebben om af en toe een ‘frisse neus’ te halen. Om dit op een zo veilig mogelijke manier te doen, zijn er per locatie duidelijke afspraken gemaakt. Onze cliënten vallen onder de meest kwetsbare groep, daarom zijn er vanuit de Rijksoverheid maatregelen getroffen om hen zo veel mogelijk te beschermen tegen een besmetting van het coronavirus. Daardoor zijn niet alleen de deuren van de locaties op slot voor bezoek, maar deze regel geldt ook voor de tuinen en buitens. Wanneer bezoek toch de tuinen binnengaan om daar hun naaste te ontmoeten, levert dat niet alleen een gevaar op voor de veiligheid van hun eigen naaste, maar ook van alle andere cliënten én onze medewerkers. Als onze medewerkers ziek worden, dan wordt het nog lastiger om de zorgdruk het hoofd te bieden. Daarom het nadrukkelijke verzoek om de specifieke afspraken van de locatie wat betreft het gebruik van de buitenruimtes (of bezoeken bij heg of hek) te volgen. Laten we samen sterk staan in deze lastige tijd.

Geestelijke verzorging voor cliënten en mantelzorgers
De tijd waarin we op dit moment leven, is een moeilijke tijd. Zeker voor onze cliënten die geen bezoek van partners, familie en andere naasten kunnen ontvangen. Ook voor de mantelzorger en naaste is het moeilijk. Onze geestelijke verzorgers bieden zowel onze cliënten als mantelzorgers en naaste graag een luisterend oor. Voor meer informatie ga naar mantelsteun@amaris.nl of bel: 06 - 21 00 03 28.

Update over het coronavirus donderdag 9 april 2020

Mondmaskers
Wij krijgen veel vragen over het gebruik van mondmaskers door onze medewerkers. Conform de landelijke richtlijnen gebruiken wij alleen mondmaskers als cliënten ziekteverschijnselen hebben. Een medewerker met ziekteverschijnselen, maar zonder koorts mag doorwerken, maar gebruikt in dat geval een mondmasker ter bescherming van cliënten en collega’s. Wanneer cliënten en medewerkers klachtenvrij zijn is het gebruik van mondmaskers verspilling. Aangezien dagelijks een tekort dreigt aan beschermende middelen, niet alleen bij ons maar wereldwijd, proberen wij onnodig gebruik te voorkomen, zonder in te boeten op noodzakelijke bescherming.
 
Mantelzorgers en thuiszorg
Als u mantelzorger bent voor een cliënt die thuis zorg ontvangt hebben wij mogelijk de hoeveelheid zorg of de wijze van zorgverlening moeten aanpassen. Alleen dan kunnen wij alle cliënten thuis met een zorgvraag blijven helpen. Mocht u zelf mogelijkheden zien om zorgtaken van onze medewerkers over te nemen, dan kunt u ons daarmee enorm helpen.

Centrum voor Levensvragen biedt hulp
De Corona-pandemie leidt tot veel ongerustheid en zorgen. Wij weten dat het wegvallen van de mogelijkheid om bij uw naasten te zijn dit versterkt. Onze geestelijk verzorgers bereiden zich voor om u hierin bij te kunnen staan. U kunt zich ook tot het Centrum voor Levensvragen richten voor ondersteuning. Voor meer informatie kunt u de website bezoeken www.centrumlevensvragen.nl 

Update over het coronavirus vrijdag 27 maart 2020

Informatievoorziening bij een besmetting
Ook op een aantal locaties van Amaris zijn inmiddels besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Als een besmetting met het coronavirus wordt geconstateerd, stelt de arts de cliënt en de eerste contactpersoon hiervan persoonlijk op de hoogte. Vervolgens worden alle cliënten en eerste contactpersonen van de betreffende afdeling of locatie geïnformeerd.  

Beperkingen in de strijd tegen het coronavirus
De medewerkers van Amaris doen hun uiterste best om de cliënten zo goed als mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. Hiervoor zijn zoals u weet strenge maatregelen getroffen, bijvoorbeeld de inperking van de bezoekmogelijkheid. Helaas loopt de gehele ouderenzorg tegen problemen aan die het leveren van de best mogelijke zorg in de weg staan. Zo is in onze sector onvoldoende testmateriaal beschikbaar om bij elke verdenking te testen of daadwerkelijk sprake is van het coronavirus. Hierdoor blijven er onzekerheden over de aan- of afwezigheid van het coronavirus. Er zijn te weinig beschermingsmiddelen, zoals maskers, brillen en schorten, om optimale zorg te kunnen verlenen. Ook neemt de druk op onze medewerkers toe. Terwijl de hoeveelheid werk toeneemt moeten collega’s thuisblijven, omdat zijzelf ziekteverschijnselen hebben.

Mooie contactmomenten met beeldbellen
Door gebruik te maken van beeldbellen met tablets, proberen wij het missen van bezoek voor de cliënt een beetje draaglijker te maken. Omdat we met meerdere bewoners gebruik maken van de tablet besteden wij extra aandacht aan de hygiëne.  

Thuiszorg alleen in aanwezigheid van de cliënt
Het is belangrijk dat de thuiszorgmedewerkers hun werk kunnen doen. Dit betekent dat zodra de zorg aan de cliënt verleend wordt anderen gevraagd wordt de ruimte verlaten. Bij het niet naleven van deze regel verleent de zorgmedewerker op dat moment geen zorg. 

Update over het coronavirus dinsdag 24 maart 2020

Social distance: 1,5 meter afstand
Het was al uitgebreid in het nieuws: houd 1,5 meter afstand van elkaar. Dat gaat in de zorg uiteraard niet altijd lukken. Zodra het wel kan, doe het dan! Dit om onze cliënten zoveel mogelijk te beschermen. 

Aan- en inleunwoningen die ingang delen met verpleeghuis
Voor onze cliënten die wonen in een aan- of inleunwoning en de ingang delen met een verpleeghuis gelden dezelfde regels als voor onze intramurale cliënten. Zij mogen geen bezoek meer binnenlaten of zelf op bezoek gaan. Zij mogen ook niet meer naar buiten gaan. Als cliënten zich niet aan deze regels houden, kan Amaris geen zorg meer leveren in verband met besmettingsgevaar voor onze cliënten in de woonlocaties. 

Update over het coronavirus vrijdag 20 maart 2020, 15:00 uur  

Naar aanleiding van het nieuwe landelijke beleid om verpleeghuizen niet langer toegankelijk te laten zijn voor bezoeker zijn er de volgende nieuwe maatregelen getroffen m.b.t. bezoek en het naar buiten gaan van de cliënten:

 • Deuren van locaties gaan op slot. 

 • Bezoek aan locaties is in het geheel niet meer toegestaan, tenzij sprake is van een cliënt in de terminale levensfase. Daarvoor blijft het beleid gehandhaafd: maximaal twee bezoekers per dag, per cliënt.

 • Het is cliënten niet langer toegestaan naar buiten te gaan.

Update over het coronavirus maandag 16 maart 2020, 17:00 uur  

Sinds zondag 15 maart zijn er aangescherpte maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook Amaris is genoodzaakt verregaande maatregelen te nemen.

Geen bezoek, tenzij
De cliënten op onze zorglocaties behoren tot de meest kwetsbare groep voor het Corona-virus. Om de contactmomenten tussen cliënten en bezoekers en daarmee de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken, treffen wij een ingrijpende maatregel. Helaas kunt u de komende weken niet op bezoek bij uw naaste. Er zijn wel uitzonderingen: 

 • Wanneer er sprake is van strikt noodzakelijke mantelzorg is 1 bezoeker per dag, per cliënt welkom.

 • Terminale cliënten mogen maximaal twee bezoekers per dag, per cliënt ontvangen.

Gaat het om een bijzondere situatie, dan kunt u contact opnemen met onze locatiemanager.

Vooralsnog is er geen besmetting met het coronavirus op een van de locaties geconstateerd. Mocht er eventueel een besmetting worden gesignaleerd, dan zijn wij zo goed mogelijk voorbereid en wordt u vanzelfsprekend direct door ons geïnformeerd. Op dit moment heerst ook het griepvirus in Nederland. De aanbeveling is dan ook de aangescherpte hygiënemaatregelen in acht te nemen. Mede door sluiting voor bezoek en externen doen wij al het mogelijke om risico op besmetting van bewoners, bezoekers en medewerkers te beperken. Wij vertrouwen erop dat u deze maatregel volgt. Er is echter een uitzondering op de maatregel; voor bewoners die palliatieve zorg (stervensbegeleiding) krijgen, is bezoek mogelijk. 

Wij realiseren ons zeer dat dit besluit voor u en uw naaste ontzettend vervelend is. Zodra het mogelijk is, heffen we deze maatregel direct op.

Dagbehandeling Gooizicht sluit haar deuren
Besloten is dat dagbehandeling Gooizicht vanaf morgen haar deuren sluit. Mogelijk betreft dit ook uw naaste. Indien nodig, overlegt Amaris met u.   

Restaurants van de locaties gaan dicht
In navolging van de maatregelen van het kabinet, sluiten ook de horeca-gelegenheden/restaurants van Amaris hun deuren. Dit geldt voor zowel cliënten, bezoekers als medewerkers van Amaris. Onze cliënten kunnen eten in hun eigen appartement of in de huiskamers.

Geen familiegesprekken meer op locatie
De familiegesprekken die u mogelijk gewend bent, vinden de komende weken niet langer plaats op locatie. De overleggen kunnen uiteraard wel digitaal plaatsvinden (telefonisch of via beeldbellen).

Externe diensten  Voor wat betreft externe diensten (kapper, pedicure, bloemist, enz.) geldt dat deze de komende drie weken niet zijn toegestaan op de locaties. 

Activiteiten die NIET doorgaan  

 • Restaurants sluiten. 

 • Geen multidisciplinaire (MDO) en/of familiegesprekken. 

 • Geen rondleidingen op locatie. 

 • Uitstapjes naar bijvoorbeeld een museum, dierentuin (e.d.), maar ook feesten en partijen, familiebijeenkomsten, jubilea, verjaardagen. 

 • Alle activiteiten voor cliënten waar externen bij aanwezig zijn, bijvoorbeeld: muziekband, workshops of externe vrijwilligers, NL Doet-activiteiten. 

 • Activiteiten waarbij externen aanwezig zijn, zoals buurtbewoners, studenten, schoolkinderen. 

 • Activiteiten die door externen worden georganiseerd, bijvoorbeeld: kerkdiensten, repeterende zangkoren, internetcafés, kledingverkoop.  

Als zorgorganisatie willen we u graag uitgebreid informeren over de ontwikkelingen van en stand van zaken rondom het coronavirus. Toch raden we u aan om de meest actuele informatie op de site van het RIVM te zoeken. Zij voorzien als eerste de informatie-updates. 

Heeft u nog specifieke vragen over het coronavirus?
Mailt u dan naar corona@amaris.nl. In een dringend geval kunt u ook bellen met 085-0214040 keuze 2 (dagelijks tussen 08.30-17.00 uur).

Verlegen om contact?
Algemene Nederlandse Ouderen Bond heeft een telefoonnummer opengezet dat ouderen kunnen bellen om hun bezorgdheid te delen of voor een gezellig praatje. Uiteraard kunt u ook terecht met eventuele vragen over het virus: 0348-466 666.

RIVM
Voor meer informatie en de laatste berichtgeving over het coronavirus, ga naar RIVM Coronavirus en/of RIVM richtlijnen
Bellen kan ook 0800 - 1351 dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Contactgegevens GGD Gooi en Vechtstreek
Telefoon: 035 - 692 6222
E-mail: info@ggdgv.nl

Update over het coronavirus vrijdag 13 maart 2020

Sinds donderdagmiddag 12 maart gelden er nieuwe maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en zoveel mogelijk tegen te gaan. Het RIVM heeft maatregelen voorgeschreven, daarom graag uw aandacht voor deze richtlijnen. Wij rekenen op uw medewerking!

 • Er is een bezoekersmaatregel ingesteld van maximaal twee bezoekers per cliënt. Bezoek wordt verzocht een zo'n kort mogelijke route door het gebouw te nemen en liever niet naar de algemene ruimtes te gaan.

 • We adviseren het bezoek zoveel mogelijk de cliënt in de eigen kamer/woonruimte te ontmoeten.

 • Interne restaurants worden enkel intern gebruikt en worden niet meer voor externen opengesteld. Bezoek van cliënten mag gebruik maken van de faciliteiten, maar vermijd een te grote groep aanwezigen.

 • We ontmoedigen cliënten om bij anderen/extern op bezoek te gaan.

Misschien wel het belangrijkst: gebruik het gezonde verstand!

Wat kunt u zelf doen om verspreiding of besmetting te voorkomen?

 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog

 • Was de handen regelmatig

 • Gebruik papieren zakdoekjes

 • Geen handen schudden

 • Raak het gezicht zo min mogelijk aan

 • Vermijd nauw contact

 • Blijf thuis als u zelf ziek bent of verkoudheidsklachten heeft

Wat zijn verdachte omstandigheden?

Heeft u koorts (meer dan 38⁰ Celsius) en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) en heeft u contact gehad met een patiënt met het coronavirus of bent u de afgelopen 14 dagen in een van de volgende gebieden geweest:

 • Italië

 • Oostenrijk

 • Noordrijn Westfalen (Duitsland)

 • Madrid (Spanje)

 • China (inclusief Hong Kong)

 • Zuid Korea Iran

Neem bij deze omstandigheden direct telefonisch contact op met de huisarts of de lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst. De huisarts overlegt met de GGD of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is.

Amaris volgt de adviezen op van het RIVM en GGD. 

Door de huidige ontwikkelingen zijn we helaas genoodzaakt de bezoekregels voorlopig aan te scherpen. 
Waar eerder op onze locaties twee bezoekers per dag per cliënt welkom waren, moet we dat terugbrengen naar één bezoeker. 
Dit gaat in 
vanaf zaterdag 31 oktober aanstaande.

We begrijpen dat het geen leuke maatregel is, maar we zijn er echter tot genoodzaakt om het coronavirus op die plekken waar het het hardst toeslaat beter te beteugelen. Ondanks deze en alle andere geldende maatregelen, wensen wij u toch hele fijne bezoek- en contactmomenten toe met uw naaste(n).

Uitzonderingen - afdelingen met striktere maatregelen
Mocht u nou onverhoopt in de vervelende situatie verkeren dat u of uw naaste op eenafdeling verblijft waarbij tijdelijk extra strikte en noodzakelijke maatregelen getroffen zijn? Volgt u dan alstublieft de maatregelen die specifiek voor die afdeling gecommuniceerd worden. Wij wensen degenen die dit betreft extra veel kracht en sterkte toe.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.

Deze website maakt gebruik van geanonimiseerde cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. Deze cookies kun je niet uitzetten. Bij het tonen en afspelen van YouTube video's worden cookies van derden geplaatst. Deze cookies van derden kun je wel uitzetten. Klik op "Akkoord" als je akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Aanpassen" voor meer informatie en om zelf te bepalen welke cookies deze website plaatst.