27-MAART-2020

Belangrijke informatie over het coronavirus

Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Neem dan contact op met het RIVM via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Update over het coronavirus vrijdag 27 maart 2020

Informatievoorziening bij een besmetting
Ook op een aantal locaties van Amaris zijn inmiddels besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Als een besmetting met het coronavirus wordt geconstateerd, stelt de arts de cliënt en de eerste contactpersoon hiervan persoonlijk op de hoogte. Vervolgens worden alle cliënten en eerste contactpersonen van de betreffende afdeling of locatie geïnformeerd.  

Beperkingen in de strijd tegen het coronavirus
De medewerkers van Amaris doen hun uiterste best om de cliënten zo goed als mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. Hiervoor zijn zoals u weet strenge maatregelen getroffen, bijvoorbeeld de inperking van de bezoekmogelijkheid. Helaas loopt de gehele ouderenzorg tegen problemen aan die het leveren van de best mogelijke zorg in de weg staan. Zo is in onze sector onvoldoende testmateriaal beschikbaar om bij elke verdenking te testen of daadwerkelijk sprake is van het coronavirus. Hierdoor blijven er onzekerheden over de aan- of afwezigheid van het coronavirus. Er zijn te weinig beschermingsmiddelen, zoals maskers, brillen en schorten, om optimale zorg te kunnen verlenen. Ook neemt de druk op onze medewerkers toe. Terwijl de hoeveelheid werk toeneemt moeten collega’s thuisblijven, omdat zijzelf ziekteverschijnselen hebben.

Mooie contactmomenten met beeldbellen
Door gebruik te maken van beeldbellen met tablets, proberen wij het missen van bezoek voor de cliënt een beetje draaglijker te maken. Omdat we met meerdere bewoners gebruik maken van de tablet besteden wij extra aandacht aan de hygiëne.  

Thuiszorg alleen in aanwezigheid van de cliënt
Het is belangrijk dat de thuiszorgmedewerkers hun werk kunnen doen. Dit betekent dat zodra de zorg aan de cliënt verleend wordt anderen gevraagd wordt de ruimte verlaten. Bij het niet naleven van deze regel verleent de zorgmedewerker op dat moment geen zorg. 

Update over het coronavirus dinsdag 24 maart 2020

Social distance: 1,5 meter afstand
Het was al uitgebreid in het nieuws: houd 1,5 meter afstand van elkaar. Dat gaat in de zorg uiteraard niet altijd lukken. Zodra het wel kan, doe het dan! Dit om onze cliënten zoveel mogelijk te beschermen. 

Aan- en inleunwoningen die ingang delen met verpleeghuis
Voor onze cliënten die wonen in een aan- of inleunwoning en de ingang delen met een verpleeghuis gelden dezelfde regels als voor onze intramurale cliënten. Zij mogen geen bezoek meer binnenlaten of zelf op bezoek gaan. Zij mogen ook niet meer naar buiten gaan. Als cliënten zich niet aan deze regels houden, kan Amaris geen zorg meer leveren in verband met besmettingsgevaar voor onze cliënten in de woonlocaties. 

Update over het coronavirus vrijdag 20 maart 2020, 15:00 uur  

Naar aanleiding van het nieuwe landelijke beleid om verpleeghuizen niet langer toegankelijk te laten zijn voor bezoeker zijn er de volgende nieuwe maatregelen getroffen m.b.t. bezoek en het naar buiten gaan van de cliënten:

 • Deuren van locaties gaan op slot. 

 • Bezoek aan locaties is in het geheel niet meer toegestaan, tenzij sprake is van een cliënt in de terminale levensfase. Daarvoor blijft het beleid gehandhaafd: maximaal twee bezoekers per dag, per cliënt.

 • Het is cliënten niet langer toegestaan naar buiten te gaan.

Update over het coronavirus maandag 16 maart 2020, 17:00 uur  

Sinds zondag 15 maart zijn er aangescherpte maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook Amaris is genoodzaakt verregaande maatregelen te nemen.

Geen bezoek, tenzij
De cliënten op onze zorglocaties behoren tot de meest kwetsbare groep voor het Corona-virus. Om de contactmomenten tussen cliënten en bezoekers en daarmee de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken, treffen wij een ingrijpende maatregel. Helaas kunt u de komende weken niet op bezoek bij uw naaste. Er zijn wel uitzonderingen: 

 • Wanneer er sprake is van strikt noodzakelijke mantelzorg is 1 bezoeker per dag, per cliënt welkom.

 • Terminale cliënten mogen maximaal twee bezoekers per dag, per cliënt ontvangen.

Gaat het om een bijzondere situatie, dan kunt u contact opnemen met onze locatiemanager.

Vooralsnog is er geen besmetting met het coronavirus op een van de locaties geconstateerd. Mocht er eventueel een besmetting worden gesignaleerd, dan zijn wij zo goed mogelijk voorbereid en wordt u vanzelfsprekend direct door ons geïnformeerd. Op dit moment heerst ook het griepvirus in Nederland. De aanbeveling is dan ook de aangescherpte hygiënemaatregelen in acht te nemen. Mede door sluiting voor bezoek en externen doen wij al het mogelijke om risico op besmetting van bewoners, bezoekers en medewerkers te beperkenWij vertrouwen erop dat u deze maatregel volgt. Er is echter een uitzondering op de maatregel; voor bewoners die palliatieve zorg (stervensbegeleiding) krijgen, is bezoek mogelijk. 

Wij realiseren ons zeer dat dit besluit voor u en uw naaste ontzettend vervelend is. Zodra het mogelijk is, heffen we deze maatregel direct op.

Dagbehandeling Gooizicht sluit haar deuren
Besloten is dat dagbehandeling Gooizicht vanaf morgen haar deuren sluit. Mogelijk betreft dit ook uw naaste. Indien nodig, overlegt Amaris met u.   

Restaurants van de locaties gaan dicht
In navolging van de maatregelen van het kabinet, sluiten ook de horeca-gelegenheden/restaurants van Amaris hun deuren. Dit geldt voor zowel cliënten, bezoekers als medewerkers van Amaris. Onze cliënten kunnen eten in hun eigen appartement of in de huiskamers.

Geen familiegesprekken meer op locatie
De familiegesprekken die u mogelijk gewend bent, vinden de komende weken niet langer plaats op locatie. De overleggen kunnen uiteraard wel digitaal plaatsvinden (telefonisch of via beeldbellen).

Externe diensten  Voor wat betreft externe diensten (kapper, pedicure, bloemist, enz.) geldt dat deze de komende drie weken niet zijn toegestaan op de locaties. 

Activiteiten die NIET doorgaan  

 • Restaurants sluiten. 

 • Geen multidisciplinaire (MDO) en/of familiegesprekken. 

 • Geen rondleidingen op locatie. 

 • Uitstapjes naar bijvoorbeeld een museum, dierentuin (e.d.), maar ook feesten en partijen, familiebijeenkomsten, jubilea, verjaardagen. 

 • Alle activiteiten voor cliënten waar externen bij aanwezig zijn, bijvoorbeeld: muziekband, workshops of externe vrijwilligers, NL Doet-activiteiten. 

 • Activiteiten waarbij externen aanwezig zijn, zoals buurtbewoners, studenten, schoolkinderen. 

 • Activiteiten die door externen worden georganiseerd, bijvoorbeeld: kerkdiensten, repeterende zangkoren, internetcafés, kledingverkoop.  

Als zorgorganisatie willen we u graag uitgebreid informeren over de ontwikkelingen van en stand van zaken rondom het coronavirus. Toch raden we u aan om de meest actuele informatie op de site van het RIVM te zoeken. Zij voorzien als eerste de informatie-updates. 

Heeft u nog specifieke vragen over het coronavirus?
Mailt u dan naar corona@amaris.nl. In een dringend geval kunt u ook bellen met 085-0214040 keuze 2 (dagelijks tussen 08.30-17.00 uur).

Verlegen om contact?
Algemene Nederlandse Ouderen Bond heeft een telefoonnummer opengezet dat ouderen kunnen bellen om hun bezorgdheid te delen of voor een gezellig praatje. Uiteraard kunt u ook terecht met eventuele vragen over het virus: 0348-466 666.

RIVM
Voor meer informatie en de laatste berichtgeving over het coronavirus, ga naar RIVM Coronavirus en/of RIVM richtlijnen
Bellen kan ook 0800 - 1351 dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

Contactgegevens GGD Gooi en Vechtstreek
Telefoon: 035 - 692 6222
E-mail: info@ggdgv.nl

Update over het coronavirus vrijdag 13 maart 2020

Sinds donderdagmiddag 12 maart gelden er nieuwe maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en zoveel mogelijk tegen te gaan. Het RIVM heeft maatregelen voorgeschreven, daarom graag uw aandacht voor deze richtlijnen. Wij rekenen op uw medewerking!

 • Er is een bezoekersmaatregel ingesteld van maximaal twee bezoekers per cliënt. Bezoek wordt verzocht een zo'n kort mogelijke route door het gebouw te nemen en liever niet naar de algemene ruimtes te gaan.

 • We adviseren het bezoek zoveel mogelijk de cliënt in de eigen kamer/woonruimte te ontmoeten.

 • Interne restaurants worden enkel intern gebruikt en worden niet meer voor externen opengesteld. Bezoek van cliënten mag gebruik maken van de faciliteiten, maar vermijd een te grote groep aanwezigen.

 • We ontmoedigen cliënten om bij anderen/extern op bezoek te gaan.

Misschien wel het belangrijkst: gebruik het gezonde verstand!

Wat kunt u zelf doen om verspreiding of besmetting te voorkomen?

 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog

 • Was de handen regelmatig

 • Gebruik papieren zakdoekjes

 • Geen handen schudden

 • Raak het gezicht zo min mogelijk aan

 • Vermijd nauw contact

 • Blijf thuis als u zelf ziek bent of verkoudheidsklachten heeft

Wat zijn verdachte omstandigheden?

Heeft u koorts (meer dan 38⁰ Celsius) en luchtwegklachten (zoals hoesten of kortademigheid) en heeft u contact gehad met een patiënt met het coronavirus of bent u de afgelopen 14 dagen in een van de volgende gebieden geweest:

 • Italië

 • Oostenrijk

 • Noordrijn Westfalen (Duitsland)

 • Madrid (Spanje)

 • China (inclusief Hong Kong)

 • Zuid Korea Iran

Neem bij deze omstandigheden direct telefonisch contact op met de huisarts of de lokale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst. De huisarts overlegt met de GGD of onderzoek naar het nieuwe coronavirus nodig is.

Amaris volgt de adviezen op van het RIVM en GGD. 

Deel deze pagina
Wilt u zorgadvies?
Onze klantadviseurs helpen u graag! 085 - 021 40 40 Stuur een e-mail Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur
<Macro: (,)>
Welkom bij Amaris! Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die deze website met pagina’s meestuurt. Uw browser slaat ze op de harde schijf van uw computer op. Er zijn meerdere soorten cookies voor verschillende doelen. Voor het plaatsen van sommige van deze cookies is toestemming nodig. Meer over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die verzameld worden, uw rechten en hoe u uw toestemming of gegevens kunt wijzigen leest u in ons Cookiebeleid.

Amaris maakt gebruik van cookies
Meer weten, toestemming of gegevens wijzigen? Lees ons Cookiebeleid.