sluiten

Veelgestelde vragen over het coronavirus

Wat als het coronavirus uitbreekt bij Amaris? 

We volgen de ontwikkelingen uiteraard nauwgezet en staan in direct contact met experts. We hebben diverse voorzorgsmaatregelen getroffen om ten allen tijde onze basiszorg zo goed mogelijk te kunnen blijven verlenen, ook in het geval van een eventuele uitbraak. Uiteraard houden wij cliënten en bewoners goed in de gaten en nemen we de gebruikelijke gezondheidsmaatregelen in acht. 

Ik heb geen gezondheidsklachten, waarom mag ik dan toch niet op bezoek komen?  

We werken met een hele kwetsbare doelgroep. We doen er dan ook alles aan om het coronavirus waar mogelijk buiten de deur te houden. We volgen hierin nauwgezet de richtlijnen van het RIVM. Het dringende advies is om bezoek aan kwetsbare ouderen te beperken, ook om onze zorgmedewerkers veilig te kunnen laten werken. Alleen noodzakelijk bezoek is nog toegestaan. We rekenen op uw begrip in deze uitzonderlijke situatie.  

Wat verstaan jullie onder strikt noodzakelijk bezoek? 

Dit zijn bijvoorbeeld mantelzorgtaken die noodzakelijk zijn én niet door de zorg kunnen worden overgenomen. Bij een eventueel bezoek gelden strenge hygiënerichtlijnen. Indien u gezondheidsklachten zoals hoesten of verkoudheid heeft, is een bezoek in geen geval toegestaan.  

Wat zijn voorbeelden van niet-noodzakelijk bezoek? 

Hierbij gaat het om sociaal contact, zoals bijvoorbeeld een kopje thee komen drinken of een bloemetje brengen, etc. 

Ik ben bang dat mijn naaste eenzaam of onrustig wordt zonder bezoek 

We begrijpen uw zorgen. We doen er alles aan om de komende weken voor iedereen zo prettig mogelijk te laten verlopen en houden het welzijn van alle bewoners nauwgezet in de gaten. We ontkomen er helaas niet aan dat sommige zaken anders worden ingericht dan gebruikelijk. Zo zijn niet-noodzakelijke welzijnsactiviteiten in groepsverband opgeschort.  

Bezoek tijdens terminale fase

Wel of geen bezoek?

Bewoners/cliënten die in de allerlaatste (terminale) fase van hun leven verkeren, kunnen wel bezoek ontvangen. Dit is een uitzondering op het nu geldende algemene bezoekverbod.

De specialist ouderengeneeskunde bepaalt wanneer de terminale fase ingaat.

Bezoek betreft in principe eerstegraads- (partner, kinderen) of tweedegraads (kleinkinderen, broers/zussen) verwanten.

Hoeveel bezoek?

Een bewoner in de terminale fase zonder verdenking van besmetting met het coronavirus mag door maximaal twee dezelfde familieleden per dag worden bezocht.

Een bewoner in de terminale fase met een zware verdenking of een besmetting met het coronavirus mag door één dezelfde familielid per dag worden bezocht. Deze gebruikt de benodigde beschermingsmiddelen. Wanneer dit bezoek begeleiding behoeft, bijvoorbeeld in het geval van een kwetsbare partner, dan kan hij/zij door maximaal één persoon (bijvoorbeeld één van de kinderen) vergezeld worden. Alleen de eerste bezoeker krijgt persoonlijke beschermingsmiddelen, de eventuele tweede persoon niet. Deze wordt geacht steeds minimaal anderhalve meter afstand ten opzichte van anderen te houden. Het bezoek duurt per etmaal niet langer dan 4 uur, dat is werkzaamheidsduur van de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bezoekregels tijdens terminale fase

Binnenkomst en vertrek gaan zo veel mogelijk ‘buitenom’. Daar waar dit niet mogelijk is, wordt gekozen voor de kortste route.

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, mondmasker, schort en bril) is verplicht. Amaris voorziet hierin.

Bezoek is niet mogelijk als bezoeker gezondheidsklachten heeft (zoals griep, koorts) of in contact is geweest met een coronapatiënt.  

Hoe blijf ik betrokken bij de zorg van mijn naaste? 

Mocht u zich zorgen maken of vragen hebben over uw naaste, dan kunt u uiteraard altijd telefonisch contact opnemen met de betreffende zorglocatie. Wij verzoeken u om dit telefooncontact waar mogelijk te beperken tot dringende vragen, om onze zorgmedewerkers niet onnodig te belasten. U kunt ook een mail sturen naar corona@amaris.nl  

Ik wil graag iets aanbieden aan een locatie, hoe doe ik dat?

 • Activiteiten of artikelen kunt u aanbieden via activiteiten@amaris.nl.
 • Let op m.b.t. etenswaren: zelfgemaakte heerlijkheden (voor een hele groep of locatie) mogen wij niet aannemen i.v.m. de voedingshygiëneregels (HACCP). Alles wat verpakt uit de winkel of fabriek komt of wordt aangeboden door professionele horeca stellen we zeer op prijs.
 • Voor voedingswaren die alleen bedoeld zijn voor uw eigen familielid gelden geen restricties.
 • Wilt u werken in de zorg? mailt u dan naar vacature@amaris.nl. Nieuwe vrijwilligers mogen we momenteel niet aannemen.

Kan huishoudelijke hulp thuis doorgaan?

Ja dat kan als het echt nodig is, zolang er vaste medewerkers beschikbaar zijn en de cliënt geen verschijnselen heeft die op corona duiden. Cliënt en medewerker moeten steeds 1,5 meter afstand houden. Beter is het als zij zich in verschillende ruimtes bevinden.

Is het verstandig mantelzorg te verlenen in de thuissituatie?

Dat is alleen verstandig onder de volgende voorwaarden:

 • Het is echt nodig (als u het niet doet, gaat het echt mis)
 • U bent zelf gezond (geen coronaverschijnselen)
 • Uw familielid is ook gezond (geen coronaverschijnselen)

U houdt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand of draagt een mondmasker FFP2. Heeft u dit niet, gebruik dan een zelfgemaakt mondmasker. Dit is niet afdoende, maar verkleint wel het risico. Draag daarnaast wegwerphandschoenen. Heeft u die niet: was dan uw handen voor en na de mantelzorg heel goed volgens de richtlijnen: https://www.bing.com/videos/search?q=handen+wassen+film&docid=608029092220308958&mid=4C357A78F1A4932037FB4C357A78F1A4932037FB&view=detail&FORM=VIRE

Mag ik op bezoek bij een familielid in aanleunwoning met terminale zorg?

Ja, dat mag. Doe dit op een verstandige manier: niet meer dan 2 personen tegelijk. Is uw familielid ziek door corona, dan heeft u persoonlijke beschermingsmiddelen nodig: minstens een goedgekeurd mondmasker en handschoenen, daarnaast bij voorkeur ook een schort met mouwen en een spatbril. Heeft u dit niet, zorg dan dat u goed wasbare kleding draagt die u daarna uittrekt en op 60 graden wast. I.p.v. een spatbril, kunt u ook een vuurwerkbril, een duikbrilletje of een andere goed aansluitende bril gebruiken.

Hoe kan ik iets afgeven voor mijn familielid in de locaties?

Het beste spreekt u dit af met het zorgteam of de manager van de locatie.

Wordt er nog thuisbegeleiding gegeven?

Ja, de medewerkers van de thuisbegeleiding beoordelen welke begeleiding doorgang vindt en welke niet. Neemt u bij twijfel contact op met uw thuisbegeleider via het nummer dat bij u bekend is.

Kan mijn huishoudelijke hulp mij besmetten omdat geen PBM wordt gebruikt?

Dat zou alleen kunnen als zij/hij ziek is (verschijnselen heeft) en u te dicht bij elkaar gaat staan. De huishoudelijke hulp vanuit Amaris mag niet werken met ziekteverschijnselen, mag niet dichterbij u komen dan 1,5 meter. Maakt u zich toch zorgen, dan bent u vrij om de hulp af te zeggen via het bij u bekende telefoonnummer of mailadres.

Wordt mijn familielid nog gedoucht?

Tijdens het douchen zijn medewerker en cliënt erg dicht bij elkaar: dat geeft een verhoogd risico. Zorgteams houden het risico zo klein mogelijk en laten het douchen daarom niet altijd doorgaan. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat stoom en druppeltjes bij douchen extra besmettingsgevaar oplevert. 

Zelfgemaakte mondkapjes: helpen ze? Waar kun je ze inleveren?

 • Degene die het kapje gaat gebruiken wast het op 60 graden of 40 graden + strijken op stand linnen/katoen of wassen op 40 graden + droogtrommel (kastdroog/heetste stand). Daarna gaat er een schoon filter in. 
 • Zelfgemaakte kapjes beschermen onvoldoende tijdens het verzorgen van een corona patiënt. Dan is minimaal een FFP2 masker nodig. Een zelfgemaakt kapje reduceert wel de kans op besmetting tijdens de zorg aan cliënten die (nog) geen verschijnselen hebben en het verkleint de kans dat de medewerker zelf een cliënt besmet terwijl zij/hij (nog) geen verschijnselen heeft.
 • Uiteraard kan ook de cliënt een kapje dragen als hij/zij dat een veiliger gevoel vindt. Ook dan geldt: geen optimale bescherming, wel verlaging van risico.

U kunt deze maken volgens de instructie van bijvoorbeeld Libelle (https://www.libelle.nl/huis-tuin-feestje/zelf-mondmasker-maken/).

Het materiaal moet bestand zijn tegen 60 graden wassen. Doe het filter er los bij, in de originele verpakking (100% schoon). U levert ze in in de daarvoor bestemde bak bij een Amaris locatie. 

Ik ben bezorgd om mijn (klein)kind dat in de zorg werkt.

Begrijpelijk, werken in de zorg geeft een verhoogd risico. Wij hebben de volgende werkwijze voor onze medewerkers:

Je kunt werken als: 

 • Je niet tot de risicogroep behoort
 • Je huisgenoten niet tot de risicogroep behoren
 • Je geen verschijnselen hebt
 • Je huisgenoten geen verschijnselen hebben

Je kunt niet werken als: 

 • Je ziek bent (ook als het geen corona is)
 • Een huisgenoot ziek is (en het zou corona kunnen zijn)
 • Jij of een huisgenoot positief getest is
 • Een huisgenoot niet mag werken, vanwege contact met een coronapatiënt

Je overlegt met je leidinggevende als: 

 • Je tot de risicogroep behoort
 • Een huisgenoot tot de risicogroep behoort

Waarom verlenen verzorgenden zorg zonder beschermende middelen (PBM)?

PBM zijn momenteel schaars in Nederland. Daarom gebruiken we ze niet zoals we gewend zijn. Bij cliënten met een corona besmetting zetten we de PBM volledig volgens de richtlijnen in (incl. FFP2 masker). We hergebruiken de maskers na grondige ontsmetting door een gespecialiseerd bedrijf.

Bij cliënten die niet besmet zijn (geen verschijnselen die op corona duiden) gebruiken we geen PBM.

Bent u bang besmet te raken door een medewerker van Amaris? Draagt u dan zelf een mondmasker of zelf gemaakt mondkapje. Een zelf gemaakt mondkapje geeft geen optimale bescherming, maar verkleint wel het risico op besmetting.

Ik woon in een aanleunwoning. Mag ik naar buiten voor boodschappen of een wandeling?

Als uw appartement zich in een locatie van Amaris bevindt en u moet door het zorggebouw om buiten te komen:

 • Nee, dan mag u niet naar buiten. Vraag uw familie om boodschappen voor de deur te brengen. Geen familie die dit kan doen? Neem dan contact op met de manager van de locatie. Dat kan tijdens kantooruren via ons Klantcentrum: 085 – 021 40 40.

Bevindt uw appartement zich in een apart gebouw:

 • Ja, dan mag u wel naar buiten. Toch is het ook dan verstandig uw familie te vragen boodschappen te brengen bij uw deur. Als dat niet kan, is het wellicht mogelijk op een speciaal “ouderenuurtje” naar de supermarkt te gaan. Probeer het bezoek aan de supermarkt zoveel mogelijk te beperken. Een rondje om mag wel, maar houd altijd minstens 1,5 meter afstand tot andere mensen. Ga op een rustig moment.

Is er een besmetting in de locatie waar ik woon/mijn familielid woont?

 • Woont u zelf in een locatie: stelt u deze vraag aan de zorgmedewerkers. Zij zijn volledig op de hoogte en weten altijd de laatste stand van zaken.
 • Woont uw familielid in een van onze locaties en wilt u weten wat de stand van zaken is? Hoe het gaat met uw familielid? Neemt u dan contact op met het team via het bij u bekende e-mailadres of telefoonnummer.
  • Mailt u? Houdt u er dan rekening mee dat het wellicht langer duurt dan normaal voor u antwoord krijgt.
  • Belt u? doet u dit dan bij voorkeur op de rustige tijden: tussen 13.00 en 16.00 uur is het op de meeste zorgafdelingen iets rustiger.
  • Krijgt u onverhoopt langdurig geen contact met het team, belt u dan tijdens kantooruren met het Klantcentrum van Amaris: 085 – 021 40 40.

Mag de medische pedicure wel komen?

In principe niet, zij/hij mag niet werken. Woont u thuis, dan beoordeelt de pedicure of het noodzakelijk is dat zij/hij u behandelt. Woont u in een locatie, vraag uw pedicure dan om met de arts/verpleegkundige/verzorgende samen te beoordelen wat het beste is in de huidige situatie.

Hoe zit het met de Corona-afdeling in Gooizicht?

Hier werkt een vast team van medewerkers (verpleegkundigen, verzorgenden, specialist ouderengeneeskunde en indien nodig: fysiotherapeut) die zichzelf hebben aangemeld. Zij zijn deskundig en volledig toegerust met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

De patiënten die hier worden opgenomen, komen vanuit andere Amaris locaties, van thuis of uit het ziekenhuis. Er wordt niet beademd, wel kan er zuurstof worden toegediend. 

De afdeling heeft een rechtstreekse lift en een sluis. Hierdoor is het risico op overdracht van het virus minimaal.

Krijgen de cliënten van de dagbesteding nu dagbesteding thuis?

De medewerkers van de dagbestedingen leveren nu maatwerk: dit hangt dus af van de situatie van de cliënt.

Ik doe altijd de was voor mijn familielid: hoe moet dat nu?

U maakt hierover afspraken met het zorgteam via het bij u bekende mailadres of telefoonnummer (let op: belt u op rustige tijden, bijvoorbeeld tussen 13.00 en 16.00 uur)

Meer informatie? 

Wanneer de situatie verandert, zullen wij via deze internetpagina informeren. 
Heeft u vragen over het coronavirus? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) via 0800-1351. Ook vindt u meer informatie op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus. 

Deel deze pagina
Wilt u zorgadvies?
Onze klantadviseurs helpen u graag! 085 - 021 40 40 Stuur een e-mail Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur
<Macro: (,)>
Welkom bij Amaris! Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die deze website met pagina’s meestuurt. Uw browser slaat ze op de harde schijf van uw computer op. Er zijn meerdere soorten cookies voor verschillende doelen. Voor het plaatsen van sommige van deze cookies is toestemming nodig. Meer over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die verzameld worden, uw rechten en hoe u uw toestemming of gegevens kunt wijzigen leest u in ons Cookiebeleid.

Amaris maakt gebruik van cookies
Meer weten, toestemming of gegevens wijzigen? Lees ons Cookiebeleid.