sluiten

Hoe zit Amaris in elkaar?

Raad van Bestuur

Amaris Zorggroep is een stichting. Onze Raad van Bestuur bestaat uit:

 • Dhr. R. (René) Hup

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht keurt de plannen van het bestuur en beoordeelt ze achteraf.

 • K. Nieuwland - voorzitter
 • D. Bonink - vicevoorzitter en lid van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid
 • A. van den Bosch - lid van de auditcommissie Finance & Control
 • T. Enninga - lid van de auditcommissie kwaliteit en veiligheid
 • S. Datema - lid van de auditcommissie Finance & Control

Managementteam

Het managementteam stuurt de zorgteams en ondersteunende teams aan.

 • Rik van Hardeveld - Directeur wonen met zorg en revalidatie
 • Janet Zwanenburg - Directeur zorg thuis
 • Jacqueline van der Loo - Directeur ondersteunende diensten
 • Rinco de Jong - Manager verkoop en communicatie
 • Michiel van Alphen - manager transformatie

Cliëntenraad

De cliëntenraden van Amaris komen op voor uw belangen. Zij zien toe op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Ook geven de raden advies aan het management. Bijvoorbeeld over de kwaliteit, hygiëne, voeding of het privacy beleid. En over de begroting, het jaarverslag of de benoeming van een manager. Deze adviezen wegen altijd zwaar mee in de besluitvorming.

De centrale cliëntenraad (ccr@amaris.nl) bespreekt soortgelijke onderwerpen, maar dan op strategisch gebied. De centrale cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur over beslissingen die voor alle klanten van Amaris belangrijk zijn.

Wilt u input leveren aan de (lokale) cliëntenraad of lid worden? Neem dan contact op met de cliëntenraad van de locatie waar u zorg ontvangt. Betreft het thuiszorg, benader dan de centrale cliëntenraad.

Samenstelling Centrale Cliëntenraad

 • Vacature onafhankelijk voorzitter CCR
 • Vacature CR Florisberg
 • Mevrouw Hoekstra, namens CR Arkemheen
 • De heer L. Klein, namens CR Voor Anker
 • De heer C. Ruig, namens CR Zuiderheide interim voorzitter CCR
 • Mevrouw H.L. Bolger-Beltman, namens CR Theodotion
 • Vacature CR Gooizicht
 • Vacature CR De Veste
 • De heer M. van der Zande, namens CR Schoonoord
 • Vacature CR De Beer, clientenraaddebeer@amaris.nl
 • Vacature CR Parkgebouw, clientenraadparkgebouw@amaris.nl
 • Vacature CR Horstwaarde
 • Mevrouw H. Kaskens, ambtelijk secretaris 06-51585563

Personeelssamenstelling

Per 1 januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van kracht geworden. Het kwaliteitskader geeft richting aan de ontwikkeling van de verpleeghuiszorg. Voor Amaris is iedereen waardevol en dat is zichtbaar in wat wij doen. Een goede relatie met onze cliënten is voor ons het allerbelangrijkste. Met (huis)artsen, behandelaars en andere professionals organiseren wij zorg met aandacht. De personeelssamenstelling is integraal onderdeel van goede kwaliteit van zorg. Bekijk de personeelssamenstelling van Amaris (per 1 juni 2018).

Statuten en beleid

De belastingdienst erkent Amaris als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij richten ons in het bijzonder op het leveren van goede zorg aan kwetsbare ouderen. 'Zorg met aandacht, thuis bij u en thuis bij ons' is in het kort onze missie. Lees meer over onze doelstellingen in onze statuten. De bevoegdheden van onze bestuurders staan in het uittreksel van de KvK.  

In het strategisch plan 2017-2019 van Amaris Zorggroep staan de hoofdlijnen van het beleid van Amaris Zorggroep. In het jaarverslag 2020 lees je wat wij hebben gedaan in het afgelopen jaar en wat onze ontwikkeling was. De opbrengsten uit fondsenwerving, donaties en erfenissen staan in onze jaarrekening 2020. Wij geven ook inzicht in de onkosten van de Raad van Bestuur.

Amaris als goed doel

Wilt u een Vriendenstichting steunen? Lees verder voor meer informatie over de lokale vriendenstichtingen van Arkemheen, De Amerhorst, Florisberg, Gooizicht, Theodotion en Voor Anker op het tabblad 'Zorg en Activiteiten'.

Onze zakelijke gegevens
Bankrelatie: NL86 RABO 0339951206
RSIN/fiscaal nummer: 8090 96 262
Kamer van Koophandel: 32077906
Contactgegevens: Werkdroger 1, 1251 CM Laren (NH), 085-0214040, info@amaris.nl.

Geschiedenis van Amaris

Amaris Zorggroep is op 1 januari 2008 opgericht. Het is een samenwerking tussen Gooizicht Christelijk Verpleeghuis, Johanniter Huis Theodotion en Zorgpalet Gooi en Vecht. Zorgpalet Gooi en Vecht bestond uit vier woonzorgcentra en een thuiszorgorganisatie: De Veste, Voor Anker, Florisberg, De Kuijer en Christelijke Thuiszorg. Later werden ook Zuiderheide, Schoonoord, Arkemheen en De Amerhorst deel van Zorgpalet Gooi en Vecht.

Samenwerkend als Amaris Zorggroep hebben we nog meer mogelijkheden om zorg en diensten te organiseren die passen bij uw zorgvraag. Thuis bij u en thuis bij ons.

Deel deze pagina
Wilt u zorgadvies?
Onze klantadviseurs helpen u graag! 085 - 021 40 40 Stuur een e-mail Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur
<Macro: (,)>
Welkom bij Amaris! Deze website maakt gebruik van cookies

Cookies zijn kleine bestanden die deze website met pagina’s meestuurt. Uw browser slaat ze op de harde schijf van uw computer op. Er zijn meerdere soorten cookies voor verschillende doelen. Voor het plaatsen van sommige van deze cookies is toestemming nodig. Meer over de cookies die wij gebruiken, de gegevens die verzameld worden, uw rechten en hoe u uw toestemming of gegevens kunt wijzigen leest u in ons Cookiebeleid.

Amaris maakt gebruik van cookies
Meer weten, toestemming of gegevens wijzigen? Lees ons Cookiebeleid.