Hoe zit Amaris in elkaar?

Raad van Bestuur

Amaris Zorggroep is een stichting. Onze Raad van Bestuur bestaat uit René Hup en Jan den Ouden.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht keurt de plannen van het bestuur en beoordeelt ze achteraf.

 • W. van der Meer de Walcheren - voorzitter
 • G.A. Born - lid van de auditcommissie
 • I.G.G. de Lange - lid van de commissie kwaliteit en veiligheid
 • M.C.M. Boeijen - lid van de auditcommissie
 • D. Bonink - lid van de commissie kwaliteit en veiligheid
 • T. Enninga – lid RvT
 • K. Nieuwland - lid RvT

Regionaal management

Het regionale management stuurt de zorgverlenende teams aan.

 • Rik van Hardeveld - Manager Verpleeghuizen & Behandeling
 • Janet Zwanenburg - Manager Thuiszorg
 • Grietje de Graaff - Regiomanager Gooi-Noord (De Beer, De Veste, Florisberg, Voor Anker)
 • Anja Diepstraten - Regiomanager Gooi-Zuid (Horstwaarde, De Kuijer, Zuiderheide)
 • Hans Homans - Regiomanager Eemland (Arkemheen, De Amerhorst, Parkgebouw, Schoonoord)

Personeelssamenstelling

Per 1 januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van kracht geworden. Het kwaliteitskader geeft richting aan de ontwikkeling van de verpleeghuiszorg. Voor Amaris is iedereen waardevol en dat is zichtbaar in wat wij doen. Een goede relatie met onze cliënten is voor ons het allerbelangrijkste. Met (huis)artsen, behandelaars en andere professionals organiseren wij zorg met aandacht. De personeelssamenstelling is integraal onderdeel van goede kwaliteit van zorg. Bekijk de personeelssamenstelling van Amaris (per 1 juni 2017).

Statuten en beleid

De belastingdienst erkent Amaris als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wij richten ons in het bijzonder op het leveren van goede zorg aan kwetsbare ouderen. 'Zorg met aandacht, thuis bij u en thuis bij ons' is in het kort onze missie. Lees meer over onze doelstellingen in onze statuten. De bevoegdheden van onze bestuurders staan in het uittreksel van de KvK.  

In het strategisch plan 2017-2019 van Amaris Zorggroep staan de hoofdlijnen van het beleid van Amaris Zorggroep. In het jaarverslag 2016 lees je wat wij hebben gedaan in het afgelopen jaar en wat onze ontwikkeling was. De opbrengsten uit fondsenwerving, donaties en erfenissen staan in onze jaarrekening 2016.

Amaris als goed doel

Wilt u een Vriendenstichting steunen? Lees verder voor meer informatie over de lokale vriendenstichtingen van Arkemheen, De Amerhorst, Florisberg, Gooizicht, Theodotion en Voor Anker op het tabblad 'goed om te weten'.

Onze zakelijke gegevens
Bankrelatie: NL86 RABO 0339951206
RSIN/fiscaal nummer: 8090 96 262
Kamer van Koophandel: 32077906
Contactgegevens: Werkdroger 1, 1251 CM Laren (NH), 085-0214040, info@amaris.nl

Geschiedenis van Amaris

Amaris Zorggroep is op 1 januari 2008 opgericht. Het is een samenwerking tussen Gooizicht Christelijk Verpleeghuis, Johanniter Huis Theodotion en Zorgpalet Gooi en Vecht. Zorgpalet Gooi en Vecht bestond uit vier woonzorgcentra en een thuiszorgorganisatie: De Veste, Voor Anker, Florisberg, De Kuijer en Christelijke Thuiszorg. Later werden ook Zuiderheide, Schoonoord, Arkemheen en De Amerhorst deel van Zorgpalet Gooi en Vecht.

Samenwerkend als Amaris Zorggroep hebben we nog meer mogelijkheden om zorg en diensten te organiseren die passen bij uw zorgvraag. Thuis bij u en thuis bij ons.

Deel deze pagina
Wilt u zorgadvies?
Onze klantadviseurs helpen u graag! 085 - 021 40 40 Stuur een e-mail